Stan mienia komunalnego Gminy Moryń na dzień 30.09.2008 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego
na dzień 30.09.2008 r.
 
 
       Na dzień 30.09.2008r Gmina Moryń posiada własne mienie komunalne o następującej wartości:
I.  Rzeczowy majątek trwały o wartości 18.950.759 zł, na który składają się:
 1. grunty o łącznej powierzchni 198 ha z tego:
      a) Miasto Moryń - grunty o pow. 59,5 ha
         w tym grunty orne 22 ha
b) Obręby wiejskie gminy Moryń o łącznej powierzchni 139,5 ha z tego:
o łącznej wartości  1.662.154 zł.
 
2. Budynki i budowle o łącznej wartości 14.385.553 , na które składają się
a)     w mieście Moryń

b) w obrębach wiejskich

3. Maszyny i urządzenia techniczne o wartości 1.524.150 zł na które składają się m.in. zestawy komputerowe, oczyszczalnia ścieków, kotłownie.

4. Środki transportu o wartości 769.703 zł – samochody osobowo - towarowe, bojowe OSP oraz gimbus.

5. Wyposażenie o wartości 609.199 zł.

II. Finansowy majątek trwały o wartości 2.988zł stanowiący wartość 166 akcji Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie.

W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia nastąpiły następujące zmiany:

IV. Zwiększenia stanu mienia w formie przejęcia lub wykupu:

Przejęto nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych:

 V. Zmniejszenia stanu mienia – sprzedaż:

VI. Dzierżawy mienia komunalnego:

Użyczono pod działalność stowarzyszeń, sklepów i oświaty grunty o powierzchni 151.998m2 i lokale o powierzchni 137,53m2.

VII. Z tytułu wykonywania prawa własności uzyskano dochody w łącznej kwocie 504.825 zł.                 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 17-08-2005 10:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 17-12-2009 12:45