Dostęp do informacji publicznych nieudostępni onych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami) informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniona na wniosek zainteresowanego.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (do pobrania w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Moryniu, I piętro, pokój nr 9, z Biuletynu Informacji Publicznej lub opracowany przez klienta samodzielnie) składa się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Moryniu, od poniedziałku do piątku w godz. 7:15-15:15. Wniosek można także wnieść przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego za pośrednictwem skrzynki podawczej na platformie E-PUAP dostępnej pod adresem. www.epuap.gov.pl.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni należy powiadomić wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w którym udostępni się informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.

Pliki do pobrania:

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 08-07-2010 13:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-07-2010
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 02-11-2012 12:09