Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Wymagane dokumenty

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Moryniu, Plac Wolności 1; 74-503 Moryń, dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91 466 79 58;

Opłaty

Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2013 r. wynoszą:

Opłaty w kolejnych latach ważności zezwolenia uzależnione są od wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.

Wniosek o wydanie zezwolenia oraz załączniki do wniosku - nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Rozpatrzenie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa, następuje
w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku.

Podstawa prawna

Tryb odwoławczy

Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Wniesienie odwołania nie podlega opłacie.

Inne informacje

Wniosek opiniowany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zezwolenie cofa się w przypadku:

  1. nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych , a w szczególności:sprzedaży i podawania alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
    • sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
    • powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy,
  2. w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,
  3. wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
  4. przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,
  5. popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
  6. orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od wydania decyzji o jego cofnięciu.

Zezwolenie wygasa w przypadku:

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 23-04-2013 13:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Mickiewicz 23-04-2013
Ostatnia aktualizacja: - 23-04-2013 13:01