Ustalenie warunków zabudowy

Wymagane dokumenty

Wniosek zawierający określenie:

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Moryniu, Plac Wolności 1,
w godzinach 7:15 - 15:15
 tel. 91 466 79 59


Opłaty

Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, z wyłączeniem spraw budownictwa mieszkaniowego.

Opłata skarbowa od decyzji o warunkach zabudowy wynosi 107 zł - wg ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2012r., poz. 1282 ze zmianami).

Termin i sposób załatwienia

Decyzja w sprawie wydawana jest w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz wymaganych załączników; w sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten wynosi 2 miesiące, z tym że nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, zawieszenia postępowania oraz opóźnień z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.

Podstawa prawna

Art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zmianami).

Tryb odwoławczy

Od decyzji o warunkach zabudowy stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Pliki do pobrania

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 20-06-2013 10:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Mickiewicz 20-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 20-06-2013 11:23