Porządek obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 21 maja 2015 r.

Informuje się mieszkańców miasta i gminy Moryń, że w dniu 21 maja 2015 r. o godz. 900  w Regionalnym Biurze Geoparku przy Placu Wolności 2 w Moryniu, odbędzie się VII Sesja Rady Miejskiej w Moryniu.


Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Moryniu odbędzie się w dniu 20 maja 2015 r. o godz. 1700  w Miejskim Ośrodku Kultury w Moryniu .


Porządek obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 21 maja 2015 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Burmistrza z prac w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Moryń za 2014 rok.
 7. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu za 2014 rok .
 8. Informacja Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu nt. oceny zasobów pomocy społecznej za 2014 rok. Informacja jest dostępna w Biurze Rady Miejskiej w Moryniu. » Pobierz
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  • a) w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2015,
  • b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Gryfino,
  • c) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2015-2026,
  • d) wykazu kąpielisk na terenie gminy Moryń,
  • e) w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zakazu oraz ograniczenia używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na wodach jeziora Morzycko, położonego na terenie gminy Moryń,
  • f) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (122/2 obr. Witnica),
  • g) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (276/6 , 395/9 obr.3 m. Moryń)
  • h) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (471 – 475, 478-482, 484, 485, 491-495, 497, 476,486, 496 obr.2 m. Moryń),
  • i) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gminnej ( 28/12 obr.1 m. Moryń),
  • j) w sprawie udzielenia dotacji w roku 2015 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków- - kościół w Bielinie.
 10. Prezentacja Programu Gospodarki Wodno-Ściekowej Gminy Moryń.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu.

Pliki do pobrania

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 11-05-2015 09:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 11-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 14-05-2015 08:35