I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: nr 22/1 o pow. 0,3380 ha, położona w obrębie Młynary oraz nr 22/2 o pow. 0,5646 ha, położona w obrębie Młynary

Moryń, dnia 20 marca 2017 r.

GMOŚ.6840.9.2016/2017

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

I.

 1. Oznaczenie nieruchomości - nr 22/1  o pow. 0,3380 ha, położona w obrębie Młynary.
 2. Nr Księgi  Wieczystej - SZ1Y/00057151/3
 3. Opis nieruchomości – działka niezabudowana, zapisana w ewidencji gruntów jako droga niepubliczna, stanowiącą wyłączne dojazd do pól uprawnych, przyległych do ww. drogi. W ewidencji gruntów oznaczona jest symbolem „ dr”- droga. Kształt drogi nieregularny. Odległość drogi gruntowej do zabudowy siedliskowej wynosi powyżej 1500 m.
 4. Przeznaczenie nieruchomości w planie przestrzennego zagospodarowania i sposób ich zagospodarowania. Miejscowy plan przestrzennego zagospodarowania nie obowiązuje.
 5. cena nieruchomości - 6.120,00 zł
 6. Cena wywoławcza  działki – 8.500,00 zł
 7. Wysokość wadium  - 425,00 zł, płatne w terminie do  19 kwietnia   2017 r.  w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu  Nr 91937010460300064820030003. Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej. Wadium po wygraniu przetargu zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, w dniu  zapłaty pełnej ceny  należności, a w przypadku  uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy przepada na rzecz  Sprzedającego. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo  zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem   negatywnym -  po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. 
 8. Forma wniesienia wadium – w pieniądzu
 9. Minimalne postąpienie- 90,00 zł
 10. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży – sprzedaż na własność
 11. Obciążenia nieruchomości – wolne od obciążeń
 12. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - wolna od zobowiązań
 13. Terminy niedoszłych do skutku przetargów: nie dotyczy
 14. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu – 24 kwietnia  2017 r. o godz. 1000 I przetarg ustny nieograniczony,  w Urzędzie Miejskim w Moryniu,  Plac Wolności 1, pokój nr 11. Nabywca na własny  koszt usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

II.

 1. Oznaczenie nieruchomości - nr 22/2 o pow. 0,5646 ha, położona w obrębie Młynary.
 2. Nr Księgi  Wieczystej - SZ1Y/00057151/3
 3. Opis nieruchomości – działka niezabudowana, zapisana w ewidencji gruntów jako droga niepubliczna, stanowiącą wyłączne dojazd do pól uprawnych, przyległych do ww. drogi. W ewidencji gruntów oznaczona jest symbolem „ dr”- droga. Kształt drogi nieregularny. Odległość drogi gruntowej do zabudowy siedliskowej wynosi powyżej 1500 m.
 4. Przeznaczenie nieruchomości w planie przestrzennego zagospodarowania i sposób ich zagospodarowania. Miejscowy plan przestrzennego zagospodarowania nie obowiązuje.
 5. cena nieruchomości -10.730,00 zł
 6. Cena wywoławcza  działki – 15.000,00 zł
 7. Wysokość wadium - 750,00 zł, płatne w terminie do  19 kwietnia 2017 r.  w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu  Nr 91937010460300064820030003. Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej.Wadium po wygraniu przetargu zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, w dniu  zapłaty pełnej ceny należności, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy      przepada na rzecz  Sprzedającego. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo  zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem   negatywnym -  po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. 
 8. Forma wniesienia wadium – w pieniądzu
 9. Minimalne postąpienie- 150,00 zł
 10. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży – sprzedaż na własność
 11. Obciążenia nieruchomości – wolne od obciążeń
 12. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość- wolna od zobowiązań
 13. Terminy niedoszłych do skutku przetargów: nie dotyczy
 14. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu – 24 kwietnia  2017 r. o godz. 1015 ,
 15. I przetarg ustny nieograniczony, w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

Nabywca na własny  koszt usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargów uczestnicy przetargu mogą zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGÓW Z  PODANIEM  PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach  udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. (91) 466 79 54 fax.(91) 466 79 51.

Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.moryn.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 20-03-2017 11:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 20-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 20-03-2017 11:00