Dostawa energii elektrycznej dla Moryńskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej oraz jej jednostek organizacyjnych na okres 01.10.2017-30.09.2018

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 26.07.2017.12.13.54_OgA_oszenie_o_zamA_wieniu.pdf 2017-07-26 12:13:54
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 26.07.2017.12.13.55_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-07-26 12:13:55 78 razy
2 26.07.2017.12.14.32_ZaA_A_cznik_nr_1_do_SIWZ_-_opis_przedmiotu_zamA_wienia.xlsx Po terminie otwarcia ofert 2017-07-26 12:14:32 79 razy
3 26.07.2017.12.14.50_ZaA_A_cznik_nr_2_do_SIWZ_-_WzA_r_umowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-07-26 12:14:50 68 razy
4 26.07.2017.12.15.19_ZaA_A_cznik_nr_3_do_SIWZ_-_Formularz_oferty.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-07-26 12:15:19 64 razy
5 26.07.2017.12.15.35_ZaA_A_cznik_nr_4_do_SIWZ-_oA_wiadczenia.docx Po terminie otwarcia ofert 2017-07-26 12:15:35 63 razy
6 26.07.2017.12.16.49_ZaA_A_cznik_nr_5_do_SIWZ_-_oA_wiadczenie_-_grupa_kapitaA_owa.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-07-26 12:16:49 62 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 31.07.2017.12.43.10_Pytania_i_odpowiedzi.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-31 12:43:11
2 01.08.2017.23.20.30_Pytania_i_odpowiedzi_cz._2_(2).pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-01 23:20:30
Wynik postępowania
1 23.08.2017.22.18.42_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2017-08-23 22:18:42
Udzielenie zamówienia
1 11.09.2017.14.16.12_OGA_OSZENIE_O_UDZIELENIU_ZAMA_WIENIA.pdf 2017-09-11 14:16:12
Informacja z otwarcia ofert
1 04.08.2017.13.31.48_ProtokA_A__z_otwarcia_ofert.pdf 2017-08-04 13:31:48