Zamówienia publiczne / Ogłoszenie Burmistrza Morynia o przetargu nieograniczonym o wartości pow. 60.000 euro na roboty budowlane: "Poprawa stanu technicznego obiektów sportowych w ramach polsko - niemieckiego partnerstwa gmin: Moryń - Joachimsthal"

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 za_._1_do_rozp._art.11_ust._6_-_og_oszenie_o_zamowieniu.DOC 2006-09-25 15:58:50
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_boiska_przyszkolne_Moryn.doc Po terminie otwarcia ofert 2006-10-09 15:21:06 93 razy
2 Umowa_boiska_wzor_-_zal._nr_6.doc Po terminie otwarcia ofert 2006-10-09 15:24:21 84 razy
3 specyfikacje_techniczne_zal._nr_7.zip Po terminie otwarcia ofert 2006-10-09 15:24:59 77 razy
4 projekt_budowlany_za_._nr_8.zip Po terminie otwarcia ofert 2006-10-09 15:32:59 158 razy
5 SIWZ_po_zmianach.doc Po terminie otwarcia ofert 2006-10-18 12:41:37 75 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 odpowied__na_zapytanie_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2006-10-20 14:33:57
2 odpowied__na_zapytanie_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2006-10-20 14:33:11
3 odpowied__na_zapytanie_3.doc Po terminie otwarcia ofert 2006-10-24 14:24:01
Odwołania
1 ZAWIADONIENIE_PROTEST_bip_1.doc 2006-10-11 09:56:34
2 kopia_protestu_1.pdf 2006-10-11 09:58:03
3 rozstrzygniecie_protestu_bip.doc 2006-10-18 12:38:15
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 informacja_przed_u_enie_terminu_sk_adania_ofert.doc 2006-10-18 13:00:56
Wynik postępowania
1 ZAWIADONIENIE_o_wyniku_postepowania.doc 2006-11-08 16:54:39
Udzielenie zamówienia
1 OG_OSZENIE_O_UDZIELENIU_ZAMOWIENIA.doc 2006-11-17 07:23:16