Dostawa i montaż nagłośnienia, oświetlenia scenicznego, kotar (kurtyn) i systemu projekcji obrazu w Regionalnym Biurze Geoparku.


Moryń: Dostawa i montaż nagłośnienia, oświetlenia scenicznego, kotar (kurtyn) i systemu projekcji obrazu w Regionalnym Biurze Geoparku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Moryń , Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4667950, faks 091 4667957.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż nagłośnienia, oświetlenia scenicznego, kotar (kurtyn) i systemu projekcji obrazu w Regionalnym Biurze Geoparku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż nagłośnienia, oświetlenia scenicznego, kotar (kurtyn) i systemu projekcji obrazu w Regionalnym Biurze Geoparku w tym: 1. Wyposażenie sceny urządzenia oświetleniowe
i okotarowanie - Programowalny sterownik oświetlenia scenicznego. Sterownik obsługujący od 15 do 20 obwodów sterujących ściemniaczami. Wyświetlacz funkcji . Czytelna i dokładna instrukcja obsługi i opisu wszystkich funkcji w języku polskim. 16 przycisków szybkiego zapalania scen przez przyciski, Możliwość zapamiętania od 15 do 20 programów zawierających sceny świetlnych lub efekt. Regulacja tempa odtwarzania-suwak, regulacja poziomu sumy- suwak. Konstrukcja sterownika z możliwością zabezpieczenia w czasie transportu. (1 szt.) - Panel mocy - ściemniaczy świateł , pracujący w systemie obsługującym od 10 do 12 obwodów z płynną regulacją
i jednoczesnym obciążeniem jednego kanału w zakresie od 10 do15 amper. Zabezpieczenie każdego z kanałów. Regulacja i ustawianie funkcji panelu na płycie frontowej. Konstrukcja panelu umożliwiająca przenoszenie oraz zabezpieczenie w czasie transportu. (1 szt.) - Szafa konstrukcyjna, zabezpieczająca sterownik oświetlenia wraz z panelem w czasie użytkowania oraz transportu. (1 szt.) - Konstrukcja rampy scenicznej z aluminium do montażu przed sceną. Przekrój rury głównej 40-60 mm, grubość ścianki 2-3 mm. Konstrukcja, na której mocowane będą reflektory sceniczne
i inny wymagany sprzęt, zamontowana będzie około 4 m przed sceną. Wykonanie w systemie rur odpowiadającym wymaganiom technicznym do podwieszenia urządzeń oświetleniowych przewidzianych do oświetlenia sceny. Konstrukcja o długości 7 m (1 szt.), konstrukcja o długości 1,5 m (2 szt.) - Rampy do reflektorów nad sceną wykonane z konstrukcji aluminiowej. Konstrukcja o przekroju rur 40-60 mm grubość ścianki 2-3 mm. Długość pojedynczego elementu - 7 metrów (2 szt.) - Reflektor Teatralny z regulowanym kątem świecenia 10-40 stopni i moc stosowanych żarówek od 500 i 1000 Wat. Reflektor powinien posiadać w komplecie żarówkę o żywotności nie mniejszej niż 400 godzin oraz mocowanie do konstrukcji scenicznych. Kolor reflektorów dostosowany do koloru wnętrza. (6 szt.) - Reflektor teatralny 300-500 Wat z regulacją kąta świecenia . Reflektor dostarczony w komplecie z żarówką halogenową oraz mocowaniem do konstrukcji scenicznych. (2 szt.) - Reflektor estradowy z obudową wykonaną z metali lekkich o mocy nieprzekraczającej 1000 Wat w komplecie z ramką do montażu kolorowych filtrów oraz mocowaniem do konstrukcji scenicznych w kolorze dostosowanym do wystroju sceny i reszty urządzeń oświetleniowych. (14 szt.) - Folia barwna do reflektorów wysokotemperaturowa w arkuszach o wymiarach min. 100 x122cm. Kolory stosowane w teatrach i na scenie (czerwony, niebieski, żółty, zielony, pomarańczowy, fioletowy) (6 szt.) - Prace instalacyjne i montażowe: zamontowanie konstrukcji ramp scenicznych przed sceną oraz nad sceną montaż reflektorów scenicznych na rampach oraz wykonanie podłączeń elektrycznych do istniejącej instalacji. Montaż panela mocy oraz sterownika oświetlenia
w szafie konstrukcyjnej wraz z podłączeniem elektrycznym. - Kotara materiałowa zasłaniająca tylną ścianę sceny w całości w świetle widoczności widowni, marszczona bez zakładek, posiadająca atest ognioodporności, kolor do uzgodnienia. Możliwość ręcznego rozsunięcia bez dodatkowych mechanizmów. Szerokość łączna do zasłonięcia około 700 cm , wysokość około 310 cm. Mocowanie do sufitu sceny. (1 szt.) - Kotara materiałowa zasłaniająca bok sceny częściowo marszczona bez zakładek, posiadająca atest ognioodporności. Kolor kotary do uzgodnienia. Mocowanie do sufitu sceny. Szerokość kotary około 120 cm, wysokość około 310 cm. (2 szt.) 2. Wyposażenie techniczne Sali do celów konferencyjnych i estradowych wraz z transmisją dźwięku
i urządzeniami multimedialnymi. - Kolumny głośnikowe pasywne w kolorze odpowiadającym estetyce wnętrza sali, o mocy odpowiedniej do nagłośnienia całkowitej powierzchni sali, nie mniejszej niż 85 Wat RMS / 8 Ohm. o dobrych walorach akustycznych, wyposażone w głośnik niskotonowy od 6 do 10 cali i średnio-wyskotonowy o wielkości do 1 cala, z wylotem o szerokim kącie pokrycia. Skuteczność akustyczna maksymalna około 118 dB, wysokość zewnętrzna kolumny głośnikowej do 420 cm dostosowana możliwościami instalacyjnymi. Kolumny powinny posiadać system mocowania pod kątem pochyłym w stosunku do Sali potrzebnym dla optymalnej słyszalności. (6 szt.) - Wzmacniacz (końcówka mocy) pracująca w systemie konferencyjnym (liniowym). Pasmo przenoszenia sygnału od 32 Hz do 42 Hz dostosowane do odbioru dźwięku w pełnym zakresie. Moc wyjściowa min. 1 x 240 watt dostosowana do powierzchni sali. Wzmacniacz z możliwością montażu w konstrukcjach przenośnych i transportowych. (1 szt.) - Zestaw profesjonalnych mikrofonów bezprzewodowych w zestawieniu jako komplet dwóch sztuk ze stacją odbiorczą lub jako dwa oddzielne zestawy. Zestaw powinien pracować w zakresie częstotliwości akustycznych wymaganych dla tego typu urządzeń. Wymagany długi czas pracy nadajników na bateriach (powyżej 30 godzin w trybie ekonomicznym) (1 komplet) - Mikrofony pojemnościowe przewodowe do celów konferencyjnych na regulowanym uchwycie (gęsiej szyjce) z wyłącznikiem i stabilną podstawą (6 szt.) - Cyfrowy rejestrator do nagrywania przebiegu posiedzenia lub konferencji. Możliwość nagrywania na przenośny nośnik, w zestawie z przewodem do rejestracji z urządzeń miksujących. (1 szt.) - Profesjonalny mikrofon dynamiczny klasy estradowej, pasmo przenoszenia: od 50 do 15000 Hz dostosowane do warunków i możliwości pracy mikrofonów. (3 szt.) - Profesjonalny mikrofon klasy estradowej do nagłośnienia instrumentów akustycznych oraz wzmacnianych. Minimalne pasmo przenoszenia od 40 Hz do 15 KHz, dopasowane do warunków
i możliwości pracy mikrofonów. (2 szt.) - Profesjonalny mikrofon do nagłośnienia bębna centralnego perkusji oraz innych niskobrzmiących instrumentów z min. pasmem przenoszenia od 20 do 10000 Hz, wymaganym do profesjonalnej pracy mikrofonów. (1 szt.) - Profesjonalny mikrofon pojemnościowy klasy estradowej używany do nagłaśniania instrumentów akustycznych, perkusyjnych, dętych, chórów oraz orkiestr. (2 szt.) - Statywy mikrofonowe stołowe małe (2 szt.) - Statywy mikrofonowe stojące duże w wersji profesjonalnej, wysuwane z ramieniem regulowanym, metalowe elementy blokujące. (8 szt.) - Statyw mikrofonowy do instrumentów, stojące, małe w wersji profesjonalnej z wysuwanym teleskopowo ramieniem. (3 szt.) - Profesjonalny zestaw kolumn pasywnych dużej mocy pracujący w zakresie pasm średnich i wysokich jako kolumny dwudrożne
z minimalną wielkością głośnika średniotonowego od 12 do 15 cali oraz min. wielkością głośnika wysokotonowego od 1 do 2 cali wymaganą do przekazania jak najlepszej jakości dźwięku. Wymagana moc nominalna kolumny od 400 do 800 Watt/ 8 ohm oraz skuteczność 1W/1m - 98 db - dostosowaną do wielkości sali. Zestaw powinien być wyposażony w uchwyty pozwalające na bezpieczne podwieszenie systemu. (4 szt.) - Profesjonalne kolumny basowe dużej mocy, oparte na dwóch głośnikach basowych o wielkości od 15 do 18 cali przy impedancji 8 ohm oraz mocy od 600 W do 800 Watt każdy głośnik. Skuteczność kolumn 1 W/1 m min. 103 db, w szczycie 136 db. (2 szt.) - Profesjonalne monitory sceniczne - odsłuchy oparte na pasywnej kolumnie dwudrożnej
z głośnikiem basowym wielkości od 12 do 15 cali oraz głośnikiem wysokotonowym o wielkości od 1 do 2 cali. Moc kolumny dostosowana do wielkości sceny i zastosowania to od 400 do 600 Watt/ 8 ohm i min. Skutecznością 101 db. (4 szt.) - Wszystkie kolumny powinny być wykonane z materiałów o wysokich parametrach odpornościowych na uderzenia, obicia, wilgotność, wysoka temperaturę. Wykończenie kolumn o standardzie profesjonalnych systemów nagłośnieniowych. - Wzmacniacz (końcówka mocy) do kolumn systemu nagłaśniającego głównego o minimalnej mocy 2 x 800 W / 4 ohm z możliwością zastosowania mostkowania 2 x 1100 W 2 ohm wymaganym do planowanych zastosowań i pracy urządzenia. Wzmacniacz musi posiadać zabezpieczenia wymagane do sprawnej i długotrwałej pracy oraz możliwość montażu w konstrukcjach przenośnych
i transportowych. (2 szt.) - Wzmacniacz (końcówka mocy) do monitorów scenicznych o minimalnej mocy 2 x 250 W /8 ohm z możliwością zastosowania mostkowania 2 x 400 / 4 ohm wymaganym do planowanych zastosowań i pracy urządzenia z zabezpieczeniami wymaganymi do sprawnej
i długoterminowej pracy oraz z możliwością montażu w standardowych konstrukcjach przenośnych
i transportowych.. (1 szt.) - Aktywna zwrotnica (crossover) min. 2 drożny stereo, z przełączalnym trybem pracy mono/stereo oraz zsumowanym wyjściem dla niskich częstotliwości. Zwrotnica powinna posiadać indywidualną regulację poziomów dla wszystkich wyjść (1szt.) - Profesjonalny, podwójny odtwarzacz płyt CD formatu audio i mp3 wyposażony w pilota oraz wyświetlacz wskazujący parametry i funkcje pracy urządzenia. Urządzenie z możliwością montażu
w profesjonalnych konstrukcjach przenośnych i transportowych. (1 szt.) - Okablowanie i wtyki sceniczne. Profesjonalny przewód mikrofonowy 2 żyłowy o przekroju żyły min. 0,22 mm2 z pełnym gęstym oplotem ekranowym w kolorze czarnym wymaganym do zachowania stonowanej kolorystyki sceny - 100 mb. Wtyki mikrofonowe profesjonalne, trwałe i odporne na jakiekolwiek uszkodzenia (załamania, peknięcia) zabezpieczające przewód przed wyrwaniem, stosowane jako męskie - 25 szt. oraz żeńskie - 25 szt. Wtyki głośnikowe - profesjonalne wtyki spełniające wszelkie wymagania
w wysokoprądowych instalacjach nagłośnieniowych z obciążalnością prądową ciągłą min. (1m) 40 A, trwałe i odporne na wszelkie uszkodzenia (złamania, pęknięcia) - 20 szt. Przewód wieloparowy przewidziany do podłączenia od 6-10 mikrofonów w systemie konferencyjnym, zakończony wtykami i gniazdami stosowanymi jako standard w podłączeniach mikrofonowych. Długość przewodu min. 20 metrów, dostosowana do wielkości sali konferencyjnej. (1 szt.) - Skrzynia transportowa wykonana jako standardowa skrzynia transportowa do urządzeń estradowych (końcówek mocy) posiadająca min. 2 klapy serwisowe, kółka, rączki o wysokości min. 10 U (10 jednostek) (1 szt.). Skrzynia transportowa wykonana jako standardowa skrzynia do urządzeń estradowych (na odtwarzacz CD)
z min. 2 klapami serwisowymi, bez kółek o wysokości dostosowanej do wymiarów odtwarzacza CD. (1 szt.) - Cyfrowy profesjonalny mikser do sterowania nagłośnieniem scenicznym nim. 24 BIT / 96 kHz, z ilością wykorzystywanych kanałów od 24 do 40 oraz minimalną ilością powrotów od 8 do 12 kanałów i min. 8 wejść cyfrowych dostosowanych do pracy i zastosowań urządzenia. Mikser powinien posiadać wysokiej klasy procesory dynamiki oraz procesory efektowe, w pełni zmotoryzowane suwaki, rozbudowany system korekcji na wejściach i osobny na powrotach,
w komplecie z profesjonalną skrzynią transportową. (1 szt.) - Projektor multimedialny: Typ matrycy DPL. System filtrów dla ochrony przed kurzem, chłodzenie przednie lub boczne. Szybkie chłodzenie. Rozdzielczość podstawowa XGA - 1024x768 lub wyższe, rozdzielczość maksymalna 1600 x 1200 lub wyższe. Wyświetlanie obraz o przekątnej od max 30 do min 300 cali (obraz o przekątnej min.190 cali przy odległości projektora od ekranu wynoszącej 4,5 m) Jasność min. 2500 ANSI lumenów. Kontrast min. 4000:1. Format obrazu podstawowy 4:3. Żywotność lampy min. 4000 godzin (w trybie ekonomicznym). Korekcja zniekształceń obrazu w pionie +/- 40 stopni. Menu w języku polskim. Moduł Wi-Fi USB umożliwiający bezprzewodową komunikację z komputerem przesyłając - w czasie rzeczywistym - dane między nim a projektorem do odległości min. 8 m. Wejścia/wyjścia: min. 1 wejście HDMI, min. 1 wejście D-Sub 15pin, min. 1 wejście S-Video mini DIN, min. 1 wejście kompozytowe, min. 1 wejście i wyjście stereo mini jack. Sterowanie pilotem. Pokrowiec. Gwarancja na lampę min. 1000 godzin. - Ekran do projekcji tylnej. Kaseta wykonana z profilu aluminiowego malowanego na kolor biały. Silnik z możliwością regulacji ustawień krańcowych. Sterowanie bezprzewodowo pilotem lub z poziomu projektora (wyjście 12V). Niezależne mocowanie do ściany lub sufitu. Minimalne wymiary ekranu 300 x 300 cm. - Telewizor plazmowy, przekątna ekranu: 40 - 45 cali, Full HD, technologia odświeżania: min 100 Hz, ekran panoramiczny 16:9, system dźwięku przestrzennego, moc głośników min. 2 x 10 W, menu w języku polskim, tuner naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T (MPEG-4), kablowej telewizji cyfrowej DVB-C, analogowy, funkcje dodatkowe: DLNA, Wi-Fi, możliwość powieszenia na ścianie, min. 2 cyfrowe wejścia HDMI, min. 1 złącze USB, min. 1 złącze EURO, min. 1 złącze Ethernet (LAN), wejście komponentowe, wejście PC, cyfrowe wyjście optyczne, wyjście słuchawkowe, kolor obudowy czarny, wyposażenie: pilot, instrukcja obsługi w języku polskim. - Kotary akustyczne niwelujące efekt pierwszych odbić fal dźwiękowych z zakresu wyższych częstotliwości. Wymiar kotary: wys. 3,65 m, szer. 2,55 m. (4 szt.) - Szyny lub karnisze do kotar akustycznych o długości 1,6 m. z możliwością łatwego i komfortowego rozsławiania i zasłaniania kotar, umożliwiające całkowite zaciemnienie okna po zasłonięciu kotar. (4 szt.) 3. Warunki i wymagania Zamawiającego Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie
z obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie ze warunkami zawartymi w umowie oraz niniejszej SIWZ: 4. Sprzęt stanowiący przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy i musi spełniać wszelki wymagania wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce. 5. Wykonawca zapewnia na własny koszt prawidłowe zabezpieczenie prowadzonych robót montażowych oraz ma obowiązek przestrzegać przepisów BHP przy wykonywanych pracach montażowych. Roboty montażowe prowadzone będą w budynku po remoncie generalnym dlatego konieczne będzie zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie zabezpieczeń zapobiegających ewentualnym uszkodzeniom elementów wnętrz, w tym mat chroniących parkiet. 6. Wykonawca dokona pierwszego uruchomienia zamontowanego sprzętu. 7. Wykonawca przeprowadzi szkolenie
z zakresu obsługi przedmiotu zamówienia. 8. Okres gwarancji Gwarancja 24 miesięce na wszystkie elementy dostawy. W przypadku gdy gwarancja producenta jest dłuższa, obowiązuje gwarancja producenta. 9. Przepisy związane Normy wymienione w SIWZ oraz ustalenia zawarte w umowie.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.34.24.00-6, 31.50.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku: a) zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, b) konieczności wykonania niestandardowych robót montażowych przy instalowaniu oświetlenia sceny. W przypadku, o którym mowa w pkt b) przewiduję się możliwość zmiany terminu wykonania.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.moryn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Moryniu, pl. Wolności 1, 74-503 Moryń, pok. nr 1..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.09.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Moryniu, pl. Wolności 1, 74-503 Moryń, pok. nr 9 (sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja realizowana przez Gminę Moryń w ramach projektu pt.: Organizacja Centrów Informacyjnych oraz rozbudowa infrastruktury miejsc atrakcyjnych turystycznie
w miejscowościach Ziethen i Moryń dla intensywnego wykorzystania turystycznego krajobrazów ukształtowanych przez lodowiec po obu stronach Odry (Geopark Kraina Polodowcowa nad Odrą). Projekt dofinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG IV A Województwo Zachodniopomorskie-Mecklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie.doc 2011-08-29 10:36:29
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-08-29 10:36:29 145 razy
2 projekt_umowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-08-29 10:37:24 91 razy
Wynik postępowania
1 ZAWIADONIENIE_o_wyniku_postepowania_bip.doc 2011-09-20 14:33:19
Udzielenie zamówienia
1 OgA_oszenie_o_udzieleniu.doc 2011-09-23 16:52:03