Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Mapa serwisu

Miasto i Gmina Moryń


|--- Dane

|--- Konta Bankowe

Organy Gminy


|--- Burmistrz

|--- Sekretarz Gminy

|--- Skarbnik Gminy

|--- Referaty i samodzielne stanowiska

|--- Oświadczenia o działalności gospodarczej.

      |--- 2008

            |--- Pracownicy Urzędu Miejskiego

            |--- Radni

      |--- Radni

      |--- Kierownicy Jednostek

|--- Oświadczenia majątkowe

      |--- WZÓR OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO

      |--- Oświadczenia 2019 rok

            |--- Pracownicy

            |--- Radni

      |--- Oświadczenia 2018 rok

            |--- Burmistrz VIII kadencja

            |--- Radni VIII kadencji

            |--- Burmistrz - koniec kadencji

            |--- Radni - koniec kadencji

            |--- Radni

            |--- Pracownicy

      |--- Oświadczenia 2017 rok

            |--- Radni

            |--- Pracownicy

      |--- Oświadczenia 2016 rok

            |--- Burmistrz

            |--- Radni

            |--- Pracownicy

      |--- Oświadczenia 2015 rok (VII kadencja)

            |--- Pracownicy

            |--- Burmistrz

            |--- Radni (VII kadencji )

                  |--- Oświadczenia za rok 2014

      |--- Oświadczenia 2014 rok

            |--- Burmistrz Morynia

                  |--- oświadczenia na 2 miesiące przed upływem kadencji

            |--- Pracownicy

            |--- Rada Miejska

                  |--- oświadczenia na 2 miesiące przed upływem kadencji

      |--- Oświadczenia 2013 rok

            |--- Pracownicy

            |--- Rada Miejska

      |--- Oświadczenia 2012 rok

            |--- Burmistrz Morynia

            |--- Pracownicy

            |--- Rada Miejska

      |--- Oświadczenia 2011 rok

            |--- Burmistrz Morynia

            |--- Rada Miejska

            |--- Pracownicy

      |--- Oświadczenia 2010 rok

            |--- 2010 - VI Kadencja Rady Miejskiej w Moryniu

                  |--- Burmistrz

                  |--- Radni

            |--- 2010 - V Kadencja Rady Miejskiej w Moryniu

                  |--- Oświadczenia majątkowe przedłożone na 2 miesiące przed upływem V kadencji.

                        |--- Przewodniczący Rady Miejskiej

                        |--- Burmistrz

                        |--- Radni

                  |--- Radni

                  |--- Burmistrz

            |--- Pracownicy

      |--- Oświadczenia 2009 rok

            |--- Burmistrz

            |--- Radni

            |--- Pracownicy

      |--- Oświadczenia 2008 rok

            |--- Burmistrz

            |--- Pracownicy Urzędu Miejskiego

            |--- Kierownicy jednostek

            |--- Radni

      |--- Oświadczenia 2007 rok

            |--- Oświadczenie Radnego - Władysława Kornalewicza na dzień 21.11.2007 r.

            |--- Oświadczenie Burmistrza Morynia za rok 2006

            |--- Oświadczenia pracowników wydających decyzje za 2006 r.

            |--- Oświadczenie Sekretarza Gminy za 2006 r.

            |--- Oświadczenie Skarbnika Gminy za 2006 r.

            |--- Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych za 2006 r.

            |--- Oświadczenia Radnych za rok 2006 r.

            |--- Burmistrz Gminy

            |--- Radni

      |--- Oświadczenia 2006 rok

            |--- Radni

            |--- Oświadczenia Radnych złożone 2 m-sc przed wyborami

            |--- Skarbnik Gminy Moryń

            |--- Kierownik OPS w Moryniu

            |--- Kierownicy Referatów

            |--- Dyrektorzy Szkół

            |--- Dyrektor MOK w Moryniu

            |--- Dyrektor ZGKiM w Moryniu

            |--- Sekretarz Gminy Moryń

            |--- Burmistrz Gminy

      |--- Oświadczenia 2005 rok

            |--- Radni

                  |--- Sławomir Domaradzki - radny

                  |--- Władysław Serafiński - radny

                  |--- Tadeusz Wojtczak - radny

                  |--- Sławomir Szpejna - radny

                  |--- Sławomir Jasek - radny

                  |--- Mariusz Tarnowski - radny

                  |--- Marian Cysewski - radny

                  |--- Maria Sobczyńska - radna

                  |--- Józef Wszołek - radny

                  |--- Józef Tarnowski - radny

                  |--- Jerzy Domaradzki - radny

                  |--- Antoni Fryska - radny

                  |--- Karol Głodny - Przewodniczący Rady Miejskiej

                  |--- Adam Nowiński - radny

                  |--- Krystyna Cichowlas - radna

            |--- Dyrektorzy Szkół

                  |--- Krzysztof Jacek Jaz - Dyrektor Zespołu Szkół w Moryniu

                  |--- Józef Piątek - Dyrektor Zespołu Szkół w Moryniu -zmiana

                  |--- Anna Malinowska- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Klępiczu

                  |--- Teresa Lechowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Witnicy

                  |--- Józef Piątek -Dyrektor Zespołu Szkół w Moryniu

            |--- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury

            |--- Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

            |--- Kierownicy Referatów

                  |--- Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

                  |--- Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

                  |--- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

            |--- Skarbnik Gminy

            |--- Burmistrz Morynia

            |--- Sekretarz Gminy

      |--- Oświadczenia 2004 rok

            |--- Kierownicy Referatów

                  |--- Kierownik USC -Krystyna Turowska

            |--- Dyrektor MOK

            |--- Dyrektorzy szkół

            |--- Radni

                  |--- Karol Głodny-Przewodniczący Rady Miejskiej

      |--- Oświadczenia 2003 rok

            |--- Dyrektorzy szkół

            |--- Dyrektor ZGKiM

            |--- Dyrektor MOK

            |--- Skarbnik Gminy

            |--- Sekretarz Gminy

            |--- Radni

            |--- Kierownicy referatów

                  |--- Urząd Stanu Cywilnego

RADA MIEJSKA w MORYNIU


|--- Skład Rady Miejskiej

|--- Komisje Rady Miejskiej

|--- Porządki obrad Rady Miejskiej

      |--- VIII kadencja

      |--- VII kadencja

            |--- Porządki 2018 r.

            |--- Porządki 2017 r.

                  |--- Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 28 grudnia 2017 r.

                  |--- Porządek obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 30 października 2017 r.

                  |--- Porządek obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 września 2017 r.

                  |--- Porządek obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 14 września 2017 r.

                  |--- Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 22 czerwca 2017 r.

                  |--- Porządek obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 11 maja 2017 r.

                  |--- Porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 marca 2017 r.

                  |--- Porządek obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 26 stycznia 2017 r.

            |--- Porządki 2016 r.

            |--- Porządki 2015 r.

            |--- Porządki 2014 r.

      |--- VI kadencja

            |--- Porządek obrad 2014 r.

            |--- Porządek obrad 2013 r.

            |--- Porządek obrad 2012 r.

            |--- Porządek obrad 2011 r.

            |--- Porządek obrad 2010 r.

      |--- V kadencja

            |--- Porządek obrad 2010 r.

            |--- Porządek obrad 2009 r.

            |--- Porządek obrad 2008 r.

            |--- Porządek obrad 2007

      |--- IV kadencja

            |--- Sesje Rady Miejskiej 2006 r.

|--- Protokoły z sesji Rady Miejskiej

      |--- VIII kadencja

            |--- 2019

            |--- 2018

      |--- VII kadencja

            |--- 2018

            |--- 2017

            |--- 2016

            |--- 2015

            |--- 2014

      |--- VI kadencja

            |--- 2014

            |--- 2013

            |--- 2012

            |--- 2011

            |--- 2010

|--- Uchwały Rady Miejskiej

|--- Głosowania

      |--- VIII Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 16 września 2019 r. - |8 głosowań|

      |--- VII Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 19 czerwca 2019 r. - |13 głosowań|

      |--- VI Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 15 maja 2019 r. - |8 głosowań|

      |--- V Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 29 marca 2019 r. - |11 głosowań|

      |--- IV Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 21 lutego 2019 r. - |9 głosowań|

      |--- III Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 28 grudnia 2018 r. - |10 głosowań|

      |--- II Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 5 grudnia 2018 r. - |9 głosowań|

|--- Interpelacje i zapytania

      |--- 2019

            |--- 18.06.2019 r.

            |--- 29.03.2019

      |--- 2018

            |--- 05.012.2018

|--- Nagrania obrad Sesji Rady

Budżet


|--- Budżet

      |--- Budżet 2019 Projekt

      |--- Budżet 2018

      |--- Budżet 2017

      |--- Budżet 2016

      |--- Budżet 2016 Projekt

      |--- Budżet 2015

            |--- Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Moryń na lata 2015 - 2026

      |--- Budżet 2015 Projekt

      |--- Budżet 2014

      |--- Budżet 2014 Projekt

            |--- Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2014-2026.

      |--- Budżet 2013

      |--- Budżet 2012

            |--- wieloletnia prognoza finansowa Gminy Moryń na lata 2012 - 2026

      |--- Budżet 2012 Projekt

      |--- Budżet 2011

            |--- Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Moryń na lata 2011 - 2026

                  |--- WPF - druga zmiana

                  |--- WPF - pierwsza zmiana

                  |--- WPF

      |--- Budżet 2011 Projekt

      |--- Budżet 2010

      |--- Budżet 2010 Projekt

      |--- Budżet 2009

      |--- Budżet 2008

      |--- Budżet 2007

      |--- Budżet 2006

      |--- Budżet 2005

      |--- Budżet 2003 r.

      |--- Budżet 2002 r.

|--- Sprawozdania RB

      |--- 2019 rok

            |--- II kwartał

            |--- I kwartał

      |--- 2018 rok

            |--- IV kwartał

            |--- III kwartał

            |--- II kwartał

            |--- I kwartał

      |--- 2017 rok

            |--- IV kwartał

            |--- III kwartał

            |--- II kwartał

            |--- I kwartał

      |--- 2016 rok

            |--- IV kwartał

            |--- III kwartał

            |--- II kwartał

            |--- I kwartał

      |--- 2015 rok

            |--- IV kwartał

            |--- III kwartał

            |--- II kwartał

            |--- I kwartał

      |--- 2014 rok

            |--- IV kwartał

            |--- III kwartał

            |--- II kwartał

            |--- I kwartał

      |--- 2013 rok

            |--- IV kwartał

            |--- III kwartał

            |--- II kwartał

            |--- I kwartał

      |--- 2012 rok

            |--- IV kwartał

            |--- III kwartał

            |--- II kwartał

            |--- I kwartał

      |--- 2011 rok

            |--- IV kwartał

            |--- III kwartał

            |--- II kwartał

            |--- I kwartał

      |--- 2010 rok

            |--- VI kwartał

            |--- III kwartał

            |--- II kwartał

            |--- I kwartał

      |--- 2009 rok

            |--- IV kawartał

            |--- III kwartał

            |--- II kwartał

            |--- I kwartał

      |--- 2008 rok

      |--- 2007 rok

      |--- 2006 rok

|--- Informacje budżetowe

|--- Podatki i opłaty

      |--- Obowiązujące wzory deklaracji podadatkowych na rok 2011

      |--- Podatki i opłaty na rok 2019

      |--- Podatki i opłaty na rok 2018

      |--- Podatki i opłaty na rok 2017

      |--- Podatki i opłaty na rok 2016

      |--- Podatki i opłaty na rok 2015

      |--- Podatki i opłaty na rok 2014

      |--- Podatki i opłaty na rok 2013

      |--- Podatki i opłaty na rok 2012

      |--- Podatki i opłaty na rok 2011

      |--- Podatki i opłaty na rok 2010

      |--- Podatki i opłaty na rok 2009

|--- Uchwały - RIO

      |--- rok 2019

      |--- rok 2018

      |--- rok 2017

      |--- rok 2016

      |--- rok 2015

      |--- rok 2014

      |--- rok 2013

      |--- rok 2012

      |--- rok 2011

      |--- rok 2010

      |--- rok 2009

      |--- rok 2008

      |--- rok 2007

|--- Ulgi, umorzenia i odroczenia

|--- Sprawodania finansowe

      |--- 2019

            |--- Urząd Miejskie w Moryniu

            |--- Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu

            |--- Zespół Szkół w Moryniu

            |--- Ośrodek Pomocy Społecznej w Moryniu

            |--- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu

            |--- Sprawozdanie łączne Gminy Moryń

Jednostki Pomocnicze Gminy


|--- Sołectwa

      |--- Fundusz Sołecki

      |--- Statuty

            |--- BIELIN

            |--- ZARZĄDU MIASTA MORYŃ

            |--- WITNICA

            |--- STARE OBJEZIERZE

            |--- PRZYJEZIERZE

            |--- NOWE OBJEZIEZRZE

            |--- MIROWO

            |--- KLĘPICZ

            |--- GĄDNO

            |--- DOLSKO

|--- Miasto Moryń

      |--- Statut Miasta Moryń

Projekty budowlane


|--- Dokumentacja projektowa

      |--- 2017

Zamówienia Publiczne


|--- Roczne Plany Zamówień Publicznych

|--- Zamówienia publiczne

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


|--- Podstawowe informacje GKRPA

|--- Instytucje pomocowe oraz leczenie

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie


|--- Regulamin Organizacyjny

|--- Programy

|--- Uchwały i zarządzenia

Współpraca z JST


|--- Związek Gmin Dolnej Odry

      |--- Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska

      |--- Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry

Zagospodarowanie przestrzenne


|--- Projekt zmiany planu

|--- Protokół z dyskusji publicznej

Ochrona Środowiska


|--- Informacje o środowisku i jego ochronie

|--- Ochrona Środowiska

      |--- Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

            |--- 1. Wnioski o wydanie decyzji

            |--- 2. Decyzje i postanowienia

                  |--- 2013 rok

            |--- 3. Projekty strategii, planów lub programów

            |--- 4. Plany, programy, strategie

            |--- 5. Raporty oddziaływania na środowisko i in.

                  |--- 2014

                        |--- Raport odziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch zamkniętych, szczelnych zbiorników typu LAGUNA do magazynowania nawozów płynnych: kiszonki z kukurydzy i buraków, pofermentu z biogazowni wraz z infrastrukturą techniczną, budowie zjazdu i drogi dojazdowej oraz utwardzeniu placu manewrowego na potrzeby gospodarstwa rolnego "EKOROL" w Łaziszczach, gmina Chojna.

            |--- 6. Prognozy oddziaływania na środowisko

            |--- 7. Wykazy, zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

            |--- 8. Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

            |--- 9. Inne dokumenty

      |--- Raporty o oddziaływaniu na środowisko

            |--- Raporty o oddziaływaniu na środowisko "RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA p.n. "Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego MORYŃ" (działki nr 791/24, 774/1, 731/, 791/17 obręb Przyjezierze II)

            |--- O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA PN.: EKSPLOATACJA KRUSZYWA NATURALNEGO ZŁOŻA "MORYŃ ZACHÓD" W M. MORYŃ, GM. MORYŃ, DZ. NR 907/2,OBRĘB PRZYJEZIERZE II

            |--- Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia na środowisko - nazwa przedsięwzięcia: "Ferma Norek o obsadzie 375 DJP"

|--- Informacja o środowisku

      |--- gospodarka odpadami

            |--- opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Jednostki organizacyjne


|--- Miejski Ośrodek Kultury

|--- Ośrodek Pomocy Społecznej

      |--- Ocena zasobów pomocy społeczenej dla gminy Moryń

|--- ZGKiM

|--- Zespół Szkół w Moryniu

Prawo lokalne


|--- Prawo Miejscowe

|--- Uchwały Rady Miejskiej

      |--- Rok 2019

            |--- Sesja VII - 19 czerwca 2019 r.

            |--- Sesja VI - 15 maja 2019 r.

            |--- Sesja V - 29 marca 2019 r.

            |--- Sesja IV - 21 lutego 2019 r.

            |--- Projekty uchwał

      |--- Rok 2018 (VIII kadencja)

            |--- Sesja III - 28 grudnia 2018 r.

            |--- Sesja II - 5 grudnia 2018 r.

            |--- Sesja I - 20 listopad 2018 r.

      |--- Rok 2018

            |--- Projekty uchwał

            |--- Sesja XXXVI - 12 października 2018 r.

            |--- Sesja XXXV - 18 września 2018 r.

            |--- Sesja XXXIV - 17 lipca 2018 r.

            |--- Sesja XXXIII - 22 czerwca 2018 r.

            |--- Sesja XXXII - 17 maja 2018 r.

            |--- Sesja XXXI - 28 marca 2018 r.

            |--- Sesja XXX - 21 lutego 2018 r.

            |--- Sesja XXIX - 15 lutego 2018 r.

      |--- Rok 2017

            |--- Projekty Uchwał

            |--- Sesja XXVIII - 28 grudnia 2017 r.

            |--- Sesja XXVII - 30 października 2017 r.

            |--- Sesja XXVI - 29 września 2017 r.

            |--- Sesja XXV - 14 września 2017 r.

            |--- Sesja XXIV - 23 czerwca 2017 r.

            |--- Sesja XXIII - 11 maja 2017 r.

            |--- Sesja XXII - 23 marca 2017 r.

            |--- Sesja XXI - 26 stycznia 2017 r.

      |--- Rok 2016

            |--- Pojekty

            |--- Sesja XX - 29 grudnia 2016 r.

            |--- Sesja XIX - 31 pażdzernika 2016 r.

            |--- Sesja XVIII - 30 września 2016 r.

            |--- Sesja XVII - 7 września 2016 r.

            |--- Sesja XVI - 23 czerwca 2016 r.

            |--- Sesja XV - 31 maja 2016 r.

            |--- Sesja XIV - 24 maja 2016 r.

            |--- Sesja XIII - 31 marca 2016 r.

            |--- Sesja XII - 26 lutego 2016 r.

      |--- Rok 2015

            |--- Projekty

            |--- Sesja XI - 29 grudnia 2015 r.

            |--- Sesja X - 13 listopada 2015 r.

            |--- Sesja IX - 11 września 2015

            |--- Sesja VIII - 25 czerwca 2015

            |--- Sesja VII - 21 maja 2015

            |--- Sesja VI - 26 marca 2015

            |--- Sesja V - 24 luty 2015 r.

            |--- Sesja IV - 29 stycznia 2015 r.

      |--- Rok 2014 [VII kadencje]

            |--- Sesja III - 30 grudnia 2014 r.

            |--- Sesja II - 5 grudnia 2014 r.

            |--- Sesja I - 1 grudnia 2014 r.

      |--- Rok 2014

            |--- PROJEKTY

            |--- Sesja XXXVI - 29 października 2014 r.

            |--- Sesja XXXV - 30 września 2014 r.

            |--- Sesja XXXIV - 15 września 2014 r.

            |--- Sesja XXXIII - 21 lipca 2014 r.

            |--- Sesja XXXII - 25 czerwca 2014 r.

            |--- Sesja XXXI - 15 maja 2014 r.

            |--- Sesja XXX - 21 marca 2014 r.

            |--- Sesja XXIX - 10 stycznia 2014 r.

      |--- Rok 2013

            |--- Sesja XXVIII

            |--- Sesja XXVII

            |--- Sesja XXVI

            |--- Sesja XXV

            |--- Sesja XXIV

            |--- Sesja XXIII

            |--- Sesja XXII

            |--- Sesja XXI

            |--- Projekty

      |--- Rok 2012

            |--- PROJEKTY UCHWAŁ

            |--- Sesja XX

                  |--- Projekty

            |--- Sesja XIX

            |--- Sesja XVIII

            |--- Sesja XVII

            |--- Sesja XVI

            |--- Sesja XV

            |--- Sesja XIV

      |--- Rok 2011

            |--- PROJEKTY UCHWAŁ

            |--- Sesja XIII

            |--- Sesja XII

            |--- Sesja XI

            |--- Sesja X

            |--- Sesja IX

            |--- Sesja VIII

            |--- Sesja VII

            |--- Sesja VI

            |--- Sesja V

            |--- Sesja IV

      |--- Rok 2010 [ VI Kadencja ]

            |--- Sesja III

            |--- Sesja II

            |--- Sesja I

      |--- Rok 2010

            |--- Sesja XXXVIII

            |--- Sesja XXXVII

            |--- Sesja XXXVI

            |--- Sesja XXXV

            |--- Sesja XXXIV

            |--- Sesja XXXIII

            |--- Sesja XXXII

      |--- Rok 2009

            |--- Sesja XXXI z 30 grudnia 2009 r.

            |--- Sesja XXX z 10 listopada 2009 r.

            |--- Sesja XXIX z 11 września 2009 r.

            |--- Sesja XXVIII z 5 sierpnia 2009 r.

            |--- Sesja XXVII z 30 czerwca 2009 r.

            |--- Sesja XXVI z 29 maja 2009 r.

            |--- Sesja XXV z 28 kwietnia 2009 r.

            |--- Sesja XXIV z 24 marca 2009 r.

            |--- Sesja XXIII z 10 lutego 2009 r.

      |--- Rok 2008

            |--- Sesja XXII

            |--- Sesja XXI

            |--- Sesja XX

            |--- Sesja XIX

            |--- Sesja XVIII

            |--- Sesja XVII

            |--- Sesja XVI

            |--- Sesja Nr XV

            |--- Sesja Nr XIV

      |--- Rok 2007

            |--- Sesja Nr XIII

            |--- Sesja Nr XII

            |--- Sesja Nr XI

            |--- Sesja Nr X

            |--- Sesja Nr IX

            |--- Sesja Nr VIII

            |--- Sesja Nr VII

            |--- Sesja Nr VI

            |--- Sesja Nr V

            |--- Sesja Nr IV

      |--- Rok 2006

            |--- V Kadencja Rady Miejskiej

                  |--- Sesja Nr III

                  |--- Sesja Nr II

                  |--- Sesja Nr I

            |--- Sesja XXXVII

            |--- Sesja XXXVI

            |--- Sesja XXXV

            |--- Sesja XXXI

            |--- Sesja XXXIV

            |--- Sesja XXXIII

            |--- Sesja XXXII

      |--- Rok 2005

            |--- Sesja XXVIII

            |--- Sesja XXX

            |--- Sesja XXIX

            |--- Sesja XXVIII

            |--- Sesja XXVII

            |--- Sesja XXVI

            |--- Sesja XXV

            |--- Sesja XXIV

      |--- Rok 2004

            |--- Sesja XXII

            |--- Sesja XXI

            |--- Sesja XX

            |--- Sesja XIX

            |--- Sesja XVIII

            |--- Sesja XV

            |--- Sesja XIV

            |--- Sesja XVII

            |--- Sesja XVI

                  |--- Relacja z obrad sesji XVI

      |--- Rok 2003

            |--- Sesja nr IX

            |--- Sesja nr VIII

            |--- Sesja nr VII

            |--- Sesja nr VI

            |--- Sesja nr V

|--- Zarządzenia

      |--- Zarządzenia 2019

      |--- Zarządzenia 2018

      |--- Zarządzenia 2017

      |--- Zarządzenia 2016

      |--- Zarządzenia 2015

      |--- Zarządzenia 2014

      |--- Zarządzenie 2013

      |--- Zarządzenie 2012

      |--- Zarządzenia 2011

      |--- Zarządzenia 2010

      |--- Zarządzenia 2009

      |--- Zarządzenia 2008

      |--- Zarządzenia 2007

      |--- Zarządzenia 2006

      |--- Zarządzenia 2005

      |--- Zarządzenia 2004

|--- Statut Gminy Moryń

|--- Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Moryniu

|--- Strategia rozwoju

|--- Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Moryniu

Informacje


|--- Jak załatwić sprawę

      |--- EWIDENCJA LUDNOŚCI

      |--- TRYB SKŁADANIA ZAWIADOMIEŃ O ZGROMADZENIACH

      |--- SPRZEDAŻ ALKOHOLU

      |--- DOWODY OSOBISTE

      |--- SPRAWY MIESZKANIOWE

      |--- SPRAWY BUDOWLANE

      |--- PLANOWANIE PRZESTRZENNE

      |--- URZĄD STANU CYWILNEGO

      |--- PODATKI

      |--- PODZIAŁY, NUMERY, NIERUCHOMOŚCI

      |--- GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM

      |--- EWIDENCJA LUDNOŚCI OLD

      |--- OCHRONA ŚRODOWISKA

      |--- DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

|--- Informacje nieudostępnione

|--- Komunikacja w języku migowym

|--- Organizacje Pozarządowe

      |--- 2019

      |--- 2018

            |--- Oferta realizacji zadania publicznego

            |--- Zarządzenia

            |--- Ogłoszenia

      |--- 2017

            |--- Oferta realizacji zadania publicznego

            |--- Ogłoszenia

            |--- Zarządzenia

      |--- 2016

            |--- Oferta realizacji zadania publicznego

            |--- Zarządzenia

      |--- 2015

            |--- Oferty Realizacji Zadania Publicznego

      |--- 2014

            |--- Oferty Realizacji Zadania Publicznego

      |--- 2013

            |--- Oferty

|--- Wybory Ławników

      |--- 2020 r. -2023 r.

      |--- 2015 r. -2019 r.

|--- Organizacja Transportu Zbiorowego

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

|--- Dokumenty Strategiczne

|--- Łowiectwo

      |--- Gospodarka Łowiecka

      |--- Szacowanie szkód łowieckich

|--- Kąpielisko

      |--- Sprawozdania z badań wody w kąpielisku sezon 2019

      |--- Sprawozdania z badań wody w kąpielisku sezon 2018

|--- Wyniki badań wody wodociągowej

      |--- rok 2019

      |--- rok 2018

|--- Wybory / Referenda

      |--- Rok 2019

            |--- Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

            |--- WYBORY DO UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W MORYNIU

            |--- WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019

      |--- Rok 2018

            |--- Wybory do organów jednostek pomocniczych gminy Moryń

            |--- Wybory samorządowe - 21.10.2018 r.

      |--- Rok 2017

            |--- Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Moryniu w okręgu nr 6

      |--- Rok 2016

            |--- Wybory do organów jednostek pomocniczych gminy Moryń

      |--- Rok 2015

            |--- Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 25 października 2015 r.

            |--- Ogólnokrajowe Referendum w dniu 6 września 2015 r.

            |--- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

            |--- Wybory do organów jednostek pomocniczych gminy Moryń

      |--- Rok 2014

            |--- Wybory samorządowe 16.11.2014 r.

            |--- Wybory do Parlamentu Europejskiego

      |--- Rok 2013

      |--- Rok 2011

            |--- Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

            |--- Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej (7 sierpnia 2011)

      |--- Rok 2010

            |--- Wybory Samorządowe

            |--- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

      |--- Rok 2009

            |--- Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009

|--- Nabór na wolne stanowiska pracy

      |--- rok 2019

      |--- rok 2018

      |--- rok 2016

      |--- rok 2015

      |--- rok 2012

      |--- rok 2008

|--- Oferty Inwestycyjne

      |--- Oferty inwestycyjne 2009 r.

      |--- Oferty inwestycyjne 2008r.

      |--- Oferty inwestycyjne 2007r.

      |--- Oferty inwestycyjne 2006r.

      |--- Oferty inwestycyjne 2005

      |--- Oferty inwestycyjne 2004r

      |--- Oferty inwestycyjne 2003

            |--- Sala widowiskowa w Moryniu!

      |--- Oferty inwestycyjne 2002

|--- Obwieszczenia

      |--- Obwieszczenia 2019

      |--- Obwieszczenia 2018

      |--- Obwieszczenia 2017

      |--- Obwieszczenia 2016

      |--- Obwieszczenia 2015

      |--- Obwieszczenia 2014

      |--- Obwieszczenia 2013

      |--- Obwieszczenia 2012

      |--- Obwieszczenia 2011

      |--- Obwieszczenia 2010

      |--- Obwieszczenia 2009

      |--- Obwieszczenia 2008

      |--- Obwieszczenia 2007

      |--- Obwieszczenia 2006

      |--- Obwieszczenia 2005

      |--- Obwieszczenia 2004

            |--- czerwiec 2004

      |--- Obwieszczenia 2003 r.

            |--- Czerwiec 2003 r.

            |--- Maj 2003 r.

      |--- Obwieszczenia 2002 r.

|--- Rejestry i Ewidencje

      |--- Centralny Rejestr Umów

            |--- rok 2019

            |--- rok 2018

|--- Majątek Gminy

|--- Ogłoszenia

      |--- Ogłoszenia 2019

      |--- Ogłoszenia 2018

      |--- Ogłoszenia 2017

            |--- Ogłoszenia DPS

      |--- Ogłoszenia 2016

            |--- Dom Pomocy Społecznej w Moryniu

            |--- Zespół Szkół w Moryniu

      |--- Ogłoszenia 2014

            |--- Ośrodek Pomocy Społeczenej

            |--- DPS: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych

      |--- Ogłoszenia 2013

            |--- DPS: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ WEWNĘTRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH.

      |--- Ogłoszenia 2012

      |--- Konkurs na koncepcję plastyczno - przestrzenną ekspozycji stałej Regionalnego Biura Geoparku oraz Kamiennego Ogrodu w Moryniu.

|--- Kontrole zewnętrzne

      |--- Rok 2013

|--- Nieruchomości - sprzedaż/dzierżawa/wieczyste użytkowanie

      |--- Przetargi 2019 r.

      |--- Przetargi 2018 r.

      |--- Przetargi 2017 r.

      |--- Przetargi 2016 r.

      |--- Przetargi 2015 r.

      |--- Przetargi 2014 r.

            |--- najem i dzierżawę nieruchomości

            |--- Sprzedaż nieruchomości

      |--- Przetargi 2013 r.

            |--- Najem nieruchomości

            |--- Dzierżawa nieruchomości

            |--- Sprzedaż nieruchomości

      |--- Przetargi 2012 r.

            |--- Wieczyste użytkowanie

            |--- Sprzedaż nieruchomości

      |--- Przetargi 2011 r.

            |--- Dzierżawa

            |--- Wieczyste użytkowanie

            |--- Sprzedaż nieruchomości

      |--- Przetargi 2010 r.

            |--- Wynajem nieruchomości

            |--- Wieczyste użytkowanie

            |--- Sprzedaż nieruchomości

      |--- Przetargi 2009 r.

            |--- wieczyste uzytkowanie

            |--- wynajem nieruchomości

            |--- Sprzedaż nieruchomości

      |--- Przetargi 2008 r.

            |--- Przetargi oddanie w wieczyste uzytkowanie

            |--- Przetargi na sprzedaż nieruchomości

      |--- Przetargi 2007 r.

            |--- Przetargi - wieczyste użytkowanie

            |--- Przetargi na dzierżawę nieruchomości

            |--- Przetargi na sprzedaż nieruchomości

      |--- Przetargi 2006 r.

            |--- Przetargi na sprzedaż nieruchomośći

            |--- Przetargi na dzierżawe Nieruchomości

|--- Instrukcja Obsługi

|--- Sprzedaż mienia ruchomego

      |--- 2018

      |--- 2016

      |--- 2015

|--- Raport o stanie Gminy Moryń

      |--- Raport o stanie Gminy Moryń w 2018 roku

|--- Ochrona Danych Ososbowych (RODO)

      |--- KLAUZULE INFORMACYJNE RODO