herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Mapa biuletynu

Miasto i Gmina Moryń
|___Dane
|___Konta Bankowe
Organy Gminy
|___Burmistrz
|___Sekretarz Gminy
|___Skarbnik Gminy
|___Referaty i samodzielne stanowiska
|___Oświadczenia o działalności gospodarczej.
      |___2008
            |___Pracownicy Urzędu Miejskiego
            |___Radni
      |___Radni
      |___Kierownicy Jednostek
|___Oświadczenia majątkowe
      |___WZÓR OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO
      |___Oświadczenia 2018 rok
            |___Burmistrz VIII kadencja
            |___Radni VIII kadencji
            |___Burmistrz - koniec kadencji
            |___Radni - koniec kadencji
            |___Radni
            |___Pracownicy
      |___Oświadczenia 2017 rok
            |___Radni
            |___Pracownicy
      |___Oświadczenia 2016 rok
            |___Burmistrz
            |___Radni
            |___Pracownicy
      |___ Oświadczenia 2015 rok (VII kadencja)
            |___Pracownicy
            |___Burmistrz
            |___Radni (VII kadencji )
                  |___Oświadczenia za rok 2014
      |___Oświadczenia 2014 rok
            |___Burmistrz Morynia
                  |___oświadczenia na 2 miesiące przed upływem kadencji
            |___Pracownicy
            |___Rada Miejska
                  |___oświadczenia na 2 miesiące przed upływem kadencji
      |___Oświadczenia 2013 rok
            |___Pracownicy
            |___Rada Miejska
      |___Oświadczenia 2012 rok
            |___Burmistrz Morynia
            |___Pracownicy
            |___Rada Miejska
      |___Oświadczenia 2011 rok
            |___Burmistrz Morynia
            |___Rada Miejska
            |___Pracownicy
      |___Oświadczenia 2010 rok
            |___2010 - VI Kadencja Rady Miejskiej w Moryniu
                  |___Burmistrz
                  |___Radni
            |___2010 - V Kadencja Rady Miejskiej w Moryniu
                  |___Oświadczenia majątkowe przedłożone na 2 miesiące przed upływem V kadencji.
                        |___Przewodniczący Rady Miejskiej
                        |___Burmistrz
                        |___Radni
                  |___Radni
                  |___Burmistrz
            |___Pracownicy
      |___Oświadczenia 2009 rok
            |___Burmistrz
            |___Radni
            |___Pracownicy
      |___Oświadczenia 2008 rok
            |___Burmistrz
            |___Pracownicy Urzędu Miejskiego
            |___Kierownicy jednostek
            |___Radni
      |___Oświadczenia 2007 rok
            |___Oświadczenie Radnego - Władysława Kornalewicza na dzień 21.11.2007 r.
            |___Oświadczenie Burmistrza Morynia za rok 2006
            |___Oświadczenia pracowników wydających decyzje za 2006 r.
            |___Oświadczenie Sekretarza Gminy za 2006 r.
            |___Oświadczenie Skarbnika Gminy za 2006 r.
            |___Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych za 2006 r.
            |___Oświadczenia Radnych za rok 2006 r.
            |___Burmistrz Gminy
            |___Radni
      |___Oświadczenia 2006 rok
            |___Radni
            |___Oświadczenia Radnych złożone 2 m-sc przed wyborami
            |___Skarbnik Gminy Moryń
            |___Kierownik OPS w Moryniu
            |___Kierownicy Referatów
            |___Dyrektorzy Szkół
            |___Dyrektor MOK w Moryniu
            |___Dyrektor ZGKiM w Moryniu
            |___Sekretarz Gminy Moryń
            |___Burmistrz Gminy
      |___Oświadczenia 2005 rok
            |___Radni
                  |___Sławomir Domaradzki - radny
                  |___Władysław Serafiński - radny
                  |___Tadeusz Wojtczak - radny
                  |___Sławomir Szpejna - radny
                  |___Sławomir Jasek - radny
                  |___Mariusz Tarnowski - radny
                  |___Marian Cysewski - radny
                  |___Maria Sobczyńska - radna
                  |___Józef Wszołek - radny
                  |___Józef Tarnowski - radny
                  |___Jerzy Domaradzki - radny
                  |___Antoni Fryska - radny
                  |___Karol Głodny - Przewodniczący Rady Miejskiej
                  |___Adam Nowiński - radny
                  |___Krystyna Cichowlas - radna
            |___Dyrektorzy Szkół
                  |___Krzysztof Jacek Jaz - Dyrektor Zespołu Szkół w Moryniu
                  |___Józef Piątek - Dyrektor Zespołu Szkół w Moryniu -zmiana
                  |___Anna Malinowska- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Klępiczu
                  |___Teresa Lechowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Witnicy
                  |___Józef Piątek -Dyrektor Zespołu Szkół w Moryniu
            |___Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury
            |___Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
            |___Kierownicy Referatów
                  |___Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
                  |___Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
                  |___Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
            |___Skarbnik Gminy
            |___Burmistrz Morynia
            |___Sekretarz Gminy
      |___Oświadczenia 2004 rok
            |___Kierownicy Referatów
                  |___Kierownik USC -Krystyna Turowska
            |___Dyrektor MOK
            |___Dyrektorzy szkół
            |___Radni
                  |___Karol Głodny-Przewodniczący Rady Miejskiej
      |___Oświadczenia 2003 rok
            |___Dyrektorzy szkół
            |___Dyrektor ZGKiM
            |___Dyrektor MOK
            |___Skarbnik Gminy
            |___Sekretarz Gminy
            |___Radni
            |___Kierownicy referatów
                  |___Urząd Stanu Cywilnego
RADA MIEJSKA w MORYNIU
|___Skład Rady Miejskiej
|___Komisje Rady Miejskiej
|___Porządki obrad Rady Miejskiej
      |___VIII kadencja
      |___VII kadencja
            |___Porządki 2018 r.
            |___Porządki 2017 r.
                  |___Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 28 grudnia 2017 r.
                  |___Porządek obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 30 października 2017 r.
                  |___Porządek obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 września 2017 r.
                  |___Porządek obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 14 września 2017 r.
                  |___Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 22 czerwca 2017 r.
                  |___Porządek obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 11 maja 2017 r.
                  |___Porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 marca 2017 r.
                  |___Porządek obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 26 stycznia 2017 r.
            |___Porządki 2016 r.
            |___ Porządki 2015 r.
            |___Porządki 2014 r.
      |___VI kadencja
            |___Porządek obrad 2014 r.
            |___ Porządek obrad 2013 r.
            |___Porządek obrad 2012 r.
            |___Porządek obrad 2011 r.
            |___Porządek obrad 2010 r.
      |___V kadencja
            |___Porządek obrad 2010 r.
            |___Porządek obrad 2009 r.
            |___Porządek obrad 2008 r.
            |___Porządek obrad 2007
      |___IV kadencja
            |___Sesje Rady Miejskiej 2006 r.
|___Protokoły z sesji Rady Miejskiej
      |___VIII kadencja
            |___2019
            |___2018
      |___VII kadencja
            |___2018
            |___2017
            |___2016
            |___2015
            |___2014
      |___VI kadencja
            |___2014
            |___2013
            |___2012
            |___2011
            |___2010
|___Uchwały Rady Miejskiej
|___Głosowania
      |___IV Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 21 lutego 2019 r. - |9 głosowań|
      |___III Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 28 grudnia 2018 r. - |10 głosowań|
      |___II Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 5 grudnia 2018 r. - |9 głosowań|
|___Interpelacje i zapytania
      |___2018
            |___05.012.2018
|___Nagrania obrad Sesji Rady
Budżet
|___Budżet
      |___Budżet 2019 Projekt
      |___Budżet 2018
      |___Budżet 2017
      |___Budżet 2016
      |___Budżet 2016 Projekt
      |___Budżet 2015
            |___Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Moryń na lata 2015 - 2026
      |___Budżet 2015 Projekt
      |___Budżet 2014
      |___Budżet 2014 Projekt
            |___Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2014-2026.
      |___Budżet 2013
      |___Budżet 2012
            |___wieloletnia prognoza finansowa Gminy Moryń na lata 2012 - 2026
      |___Budżet 2012 Projekt
      |___Budżet 2011
            |___Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Moryń na lata 2011 - 2026
                  |___WPF - druga zmiana
                  |___WPF - pierwsza zmiana
                  |___WPF
      |___Budżet 2011 Projekt
      |___Budżet 2010
      |___Budżet 2010 Projekt
      |___Budżet 2009
      |___Budżet 2008
      |___Budżet 2007
      |___Budżet 2006
      |___Budżet 2005
      |___Budżet 2003 r.
      |___Budżet 2002 r.
|___Sprawozdania RB
      |___2018 rok
            |___ IV kwartał
            |___III kwartał
            |___II kwartał
            |___I kwartał
      |___2017 rok
            |___IV kwartał
            |___III kwartał
            |___II kwartał
            |___I kwartał
      |___2016 rok
            |___ IV kwartał
            |___ III kwartał
            |___ II kwartał
            |___I kwartał
      |___2015 rok
            |___IV kwartał
            |___III kwartał
            |___II kwartał
            |___I kwartał
      |___2014 rok
            |___IV kwartał
            |___III kwartał
            |___II kwartał
            |___I kwartał
      |___2013 rok
            |___IV kwartał
            |___III kwartał
            |___II kwartał
            |___I kwartał
      |___2012 rok
            |___IV kwartał
            |___III kwartał
            |___II kwartał
            |___I kwartał
      |___2011 rok
            |___IV kwartał
            |___III kwartał
            |___II kwartał
            |___I kwartał
      |___2010 rok
            |___VI kwartał
            |___III kwartał
            |___II kwartał
            |___I kwartał
      |___2009 rok
            |___IV kawartał
            |___III kwartał
            |___II kwartał
            |___I kwartał
      |___2008 rok
      |___2007 rok
      |___2006 rok
|___Informacje budżetowe
|___Podatki i opłaty
      |___Obowiązujące wzory deklaracji podadatkowych na rok 2011
      |___Podatki i opłaty na rok 2019
      |___Podatki i opłaty na rok 2018
      |___Podatki i opłaty na rok 2017
      |___Podatki i opłaty na rok 2016
      |___Podatki i opłaty na rok 2015
      |___ Podatki i opłaty na rok 2014
      |___Podatki i opłaty na rok 2013
      |___Podatki i opłaty na rok 2012
      |___Podatki i opłaty na rok 2011
      |___Podatki i opłaty na rok 2010
      |___Podatki i opłaty na rok 2009
|___Uchwały - RIO
      |___rok 2019
      |___rok 2018
      |___rok 2017
      |___rok 2016
      |___rok 2015
      |___rok 2014
      |___rok 2013
      |___rok 2012
      |___rok 2011
      |___rok 2010
      |___rok 2009
      |___rok 2008
      |___rok 2007
|___Ulgi, umorzenia i odroczenia
Jednostki Pomocnicze Gminy
|___Sołectwa
      |___Fundusz Sołecki
      |___Statuty
            |___BIELIN
            |___ZARZĄDU MIASTA MORYŃ
            |___WITNICA
            |___STARE OBJEZIERZE
            |___PRZYJEZIERZE
            |___NOWE OBJEZIEZRZE
            |___MIROWO
            |___KLĘPICZ
            |___GĄDNO
            |___DOLSKO
|___Miasto Moryń
      |___Statut Miasta Moryń
Projekty budowlane
|___Dokumentacja projektowa
      |___2017
Zamówienia Publiczne
|___Roczne Plany Zamówień Publicznych
|___Zamówienia publiczne
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
|___Podstawowe informacje GKRPA
|___Instytucje pomocowe oraz leczenie
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie
|___Regulamin Organizacyjny
|___Programy
|___Uchwały i zarządzenia
Współpraca z JST
|___Związek Gmin Dolnej Odry
      |___Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
      |___Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry
Zagospodarowanie przestrzenne
|___Projekt zmiany planu
|___Protokół z dyskusji publicznej
Ochrona Środowiska
|___Informacje o środowisku i jego ochronie
|___Ochrona Środowiska
      |___Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
            |___1. Wnioski o wydanie decyzji
            |___2. Decyzje i postanowienia
                  |___2013 rok
            |___3. Projekty strategii, planów lub programów
            |___4. Plany, programy, strategie
            |___5. Raporty oddziaływania na środowisko i in.
                  |___2014
                        |___Raport odziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch zamkniętych, szczelnych zbiorników typu LAGUNA do magazynowania nawozów płynnych: kiszonki z kukurydzy i buraków, pofermentu z biogazowni wraz z infrastrukturą techniczną, budowie zjazdu i drogi dojazdowej oraz utwardzeniu placu manewrowego na potrzeby gospodarstwa rolnego "EKOROL" w Łaziszczach, gmina Chojna.
            |___6. Prognozy oddziaływania na środowisko
            |___7. Wykazy, zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
            |___8. Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia
            |___9. Inne dokumenty
      |___Raporty o oddziaływaniu na środowisko
            |___Raporty o oddziaływaniu na środowisko "RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA p.n. "Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego MORYŃ" (działki nr 791/24, 774/1, 731/, 791/17 obręb Przyjezierze II)
            |___O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA PN.: EKSPLOATACJA KRUSZYWA NATURALNEGO ZŁOŻA "MORYŃ ZACHÓD" W M. MORYŃ, GM. MORYŃ, DZ. NR 907/2,OBRĘB PRZYJEZIERZE II
            |___Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia na środowisko - nazwa przedsięwzięcia: "Ferma Norek o obsadzie 375 DJP"
Jednostki organizacyjne
|___Miejski Ośrodek Kultury
|___Ośrodek Pomocy Społecznej
      |___Ocena zasobów pomocy społeczenej dla gminy Moryń
|___ZGKiM
|___Zespół Szkół w Moryniu
Prawo lokalne
|___Prawo Miejscowe
|___Uchwały Rady Miejskiej
      |___Rok 2019
            |___Sesja IV - 21 lutego 2018 r.
            |___Projekty uchwał
      |___Rok 2018 (VIII kadencja)
            |___Sesja III - 28 grudnia 2018 r.
            |___Sesja II - 5 grudnia 2018 r.
            |___Sesja I - 20 listopad 2018 r.
      |___Rok 2018
            |___Projekty uchwał
            |___Sesja XXXVI - 12 października 2018 r.
            |___Sesja XXXV - 18 września 2018 r.
            |___Sesja XXXIV - 17 lipca 2018 r.
            |___Sesja XXXIII - 22 czerwca 2018 r.
            |___Sesja XXXII - 17 maja 2018 r.
            |___Sesja XXXI - 28 marca 2018 r.
            |___Sesja XXX - 21 lutego 2018 r.
            |___Sesja XXIX - 15 lutego 2018 r.
      |___Rok 2017
            |___Projekty Uchwał
            |___Sesja XXVIII - 28 grudnia 2017 r.
            |___ Sesja XXVII - 30 października 2017 r.
            |___Sesja XXVI - 29 września 2017 r.
            |___ Sesja XXV - 14 września 2017 r.
            |___Sesja XXIV - 23 czerwca 2017 r.
            |___Sesja XXIII - 11 maja 2017 r.
            |___Sesja XXII - 23 marca 2017 r.
            |___ Sesja XXI - 26 stycznia 2017 r.
      |___Rok 2016
            |___Pojekty
            |___Sesja XX - 29 grudnia 2016 r.
            |___Sesja XIX - 31 pażdzernika 2016 r.
            |___Sesja XVIII - 30 września 2016 r.
            |___Sesja XVII - 7 września 2016 r.
            |___Sesja XVI - 23 czerwca 2016 r.
            |___Sesja XV - 31 maja 2016 r.
            |___ Sesja XIV - 24 maja 2016 r.
            |___ Sesja XIII - 31 marca 2016 r.
            |___Sesja XII - 26 lutego 2016 r.
      |___ Rok 2015
            |___Projekty
            |___Sesja XI - 29 grudnia 2015 r.
            |___Sesja X - 13 listopada 2015 r.
            |___Sesja IX - 11 września 2015
            |___Sesja VIII - 25 czerwca 2015
            |___Sesja VII - 21 maja 2015
            |___Sesja VI - 26 marca 2015
            |___Sesja V - 24 luty 2015 r.
            |___Sesja IV - 29 stycznia 2015 r.
      |___Rok 2014 [VII kadencje]
            |___Sesja III - 30 grudnia 2014 r.
            |___Sesja II - 5 grudnia 2014 r.
            |___Sesja I - 1 grudnia 2014 r.
      |___Rok 2014
            |___PROJEKTY
            |___Sesja XXXVI - 29 października 2014 r.
            |___Sesja XXXV - 30 września 2014 r.
            |___ Sesja XXXIV - 15 września 2014 r.
            |___Sesja XXXIII - 21 lipca 2014 r.
            |___Sesja XXXII - 25 czerwca 2014 r.
            |___Sesja XXXI - 15 maja 2014 r.
            |___Sesja XXX - 21 marca 2014 r.
            |___Sesja XXIX - 10 stycznia 2014 r.
      |___Rok 2013
            |___Sesja XXVIII
            |___Sesja XXVII
            |___Sesja XXVI
            |___Sesja XXV
            |___Sesja XXIV
            |___Sesja XXIII
            |___Sesja XXII
            |___Sesja XXI
            |___Projekty
      |___Rok 2012
            |___PROJEKTY UCHWAŁ
            |___Sesja XX
                  |___Projekty
            |___Sesja XIX
            |___Sesja XVIII
            |___Sesja XVII
            |___Sesja XVI
            |___Sesja XV
            |___Sesja XIV
      |___Rok 2011
            |___PROJEKTY UCHWAŁ
            |___Sesja XIII
            |___Sesja XII
            |___Sesja XI
            |___Sesja X
            |___Sesja IX
            |___Sesja VIII
            |___Sesja VII
            |___Sesja VI
            |___Sesja V
            |___Sesja IV
      |___Rok 2010 [ VI Kadencja ]
            |___Sesja III
            |___Sesja II
            |___Sesja I
      |___Rok 2010
            |___Sesja XXXVIII
            |___ Sesja XXXVII
            |___Sesja XXXVI
            |___Sesja XXXV
            |___Sesja XXXIV
            |___Sesja XXXIII
            |___Sesja XXXII
      |___Rok 2009
            |___Sesja XXXI z 30 grudnia 2009 r.
            |___Sesja XXX z 10 listopada 2009 r.
            |___Sesja XXIX z 11 września 2009 r.
            |___Sesja XXVIII z 5 sierpnia 2009 r.
            |___Sesja XXVII z 30 czerwca 2009 r.
            |___Sesja XXVI z 29 maja 2009 r.
            |___Sesja XXV z 28 kwietnia 2009 r.
            |___Sesja XXIV z 24 marca 2009 r.
            |___Sesja XXIII z 10 lutego 2009 r.
      |___Rok 2008
            |___Sesja XXII
            |___Sesja XXI
            |___Sesja XX
            |___Sesja XIX
            |___Sesja XVIII
            |___Sesja XVII
            |___Sesja XVI
            |___Sesja Nr XV
            |___Sesja Nr XIV
      |___Rok 2007
            |___Sesja Nr XIII
            |___Sesja Nr XII
            |___Sesja Nr XI
            |___Sesja Nr X
            |___ Sesja Nr IX
            |___Sesja Nr VIII
            |___Sesja Nr VII
            |___Sesja Nr VI
            |___Sesja Nr V
            |___Sesja Nr IV
      |___Rok 2006
            |___V Kadencja Rady Miejskiej
                  |___Sesja Nr III
                  |___Sesja Nr II
                  |___Sesja Nr I
            |___Sesja XXXVII
            |___Sesja XXXVI
            |___Sesja XXXV
            |___Sesja XXXI
            |___Sesja XXXIV
            |___Sesja XXXIII
            |___Sesja XXXII
      |___Rok 2005
            |___Sesja XXVIII
            |___Sesja XXX
            |___Sesja XXIX
            |___Sesja XXVIII
            |___Sesja XXVII
            |___Sesja XXVI
            |___Sesja XXV
            |___Sesja XXIV
      |___Rok 2004
            |___Sesja XXII
            |___Sesja XXI
            |___Sesja XX
            |___Sesja XIX
            |___Sesja XVIII
            |___Sesja XV
            |___Sesja XIV
            |___Sesja XVII
            |___Sesja XVI
                  |___Relacja z obrad sesji XVI
      |___Rok 2003
            |___Sesja nr IX
            |___Sesja nr VIII
            |___Sesja nr VII
            |___Sesja nr VI
            |___Sesja nr V
|___Zarządzenia
      |___Zarządzenia 2019
      |___Zarządzenia 2018
      |___Zarządzenia 2017
      |___Zarządzenia 2016
      |___Zarządzenia 2015
      |___Zarządzenia 2014
      |___Zarządzenie 2013
      |___Zarządzenie 2012
      |___Zarządzenia 2011
      |___Zarządzenia 2010
      |___Zarządzenia 2009
      |___Zarządzenia 2008
      |___Zarządzenia 2007
      |___Zarządzenia 2006
      |___Zarządzenia 2005
      |___Zarządzenia 2004
|___Statut Gminy Moryń
|___Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Moryniu
|___Strategia rozwoju
|___Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Moryniu
Informacje
|___Jak załatwić sprawę
      |___TRYB SKŁADANIA ZAWIADOMIEŃ O ZGROMADZENIACH
      |___SPRZEDAŻ ALKOHOLU
      |___DOWODY OSOBISTE
      |___SPRAWY MIESZKANIOWE
      |___SPRAWY BUDOWLANE
      |___PLANOWANIE PRZESTRZENNE
      |___URZĄD STANU CYWILNEGO
      |___PODATKI
      |___PODZIAŁY, NUMERY, NIERUCHOMOŚCI
      |___GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM
      |___EWIDENCJA LUDNOŚCI
      |___OCHRONA ŚRODOWISKA
      |___DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
|___Informacje nieudostępnione
|___Komunikacja w języku migowym
|___Organizacje Pozarządowe
      |___2019
      |___2018
            |___Oferta realizacji zadania publicznego
            |___Zarządzenia
            |___Ogłoszenia
      |___2017
            |___Oferta realizacji zadania publicznego
            |___Ogłoszenia
            |___Zarządzenia
      |___2016
            |___Oferta realizacji zadania publicznego
            |___Zarządzenia
      |___2015
            |___Oferty Realizacji Zadania Publicznego
      |___2014
            |___Oferty Realizacji Zadania Publicznego
      |___2013
            |___Oferty
|___Wybory Ławników
      |___2015 r. -2019 r.
|___Organizacja Transportu Zbiorowego
      |___2017
      |___2016
      |___2015
|___Dokumenty Strategiczne
|___Łowiectwo
      |___Gospodarka Łowiecka
      |___Szacowanie szkód łowieckich
|___Kąpielisko
      |___Sprawozdania z badań wody w kąpielisku sezon 2018
|___Wybory / Referenda
      |___Rok 2018
            |___Wybory do organów jednostek pomocniczych gminy Moryń
            |___Wybory samorządowe - 21.10.2018 r.
      |___Rok 2017
            |___Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Moryniu w okręgu nr 6
      |___Rok 2016
            |___Wybory do organów jednostek pomocniczych gminy Moryń
      |___Rok 2015
            |___Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 25 października 2015 r.
            |___Ogólnokrajowe Referendum w dniu 6 września 2015 r.
            |___Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
            |___Wybory do organów jednostek pomocniczych gminy Moryń
      |___Rok 2014
            |___Wybory samorządowe 16.11.2014 r.
            |___Wybory do Parlamentu Europejskiego
      |___Rok 2013
      |___Rok 2011
            |___Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
            |___Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej (7 sierpnia 2011)
      |___Rok 2010
            |___Wybory Samorządowe
            |___Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
      |___Rok 2009
            |___Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
|___Nabór na wolne stanowiska pracy
      |___rok 2018
      |___rok 2016
      |___rok 2015
      |___rok 2012
      |___rok 2008
|___Sprzedaż mienia ruchomego
      |___2018
      |___2016
      |___2015
|___Oferty Inwestycyjne
      |___Oferty inwestycyjne 2009 r.
      |___ Oferty inwestycyjne 2008r.
      |___ Oferty inwestycyjne 2007r.
      |___Oferty inwestycyjne 2006r.
      |___Oferty inwestycyjne 2005
      |___Oferty inwestycyjne 2004r
      |___Oferty inwestycyjne 2003
            |___Sala widowiskowa w Moryniu!
      |___Oferty inwestycyjne 2002
|___Obwieszczenia
      |___Obwieszczenia 2019
      |___Obwieszczenia 2018
      |___Obwieszczenia 2017
      |___Obwieszczenia 2016
      |___Obwieszczenia 2015
      |___Obwieszczenia 2014
      |___Obwieszczenia 2013
      |___Obwieszczenia 2012
      |___Obwieszczenia 2011
      |___Obwieszczenia 2010
      |___Obwieszczenia 2009
      |___Obwieszczenia 2008
      |___Obwieszczenia 2007
      |___Obwieszczenia 2006
      |___Obwieszczenia 2005
      |___Obwieszczenia 2004
            |___czerwiec 2004
      |___Obwieszczenia 2003 r.
            |___Czerwiec 2003 r.
            |___Maj 2003 r.
      |___Obwieszczenia 2002 r.
|___Rejestry i Ewidencje
      |___Centralny Rejestr Umów
            |___rok 2019
            |___rok 2018
|___Majątek Gminy
|___Ogłoszenia
      |___Ogłoszenia 2019
      |___Ogłoszenia 2018
      |___Ogłoszenia 2017
            |___Ogłoszenia DPS
      |___ Ogłoszenia 2016
            |___Dom Pomocy Społecznej w Moryniu
            |___Zespół Szkół w Moryniu
      |___Ogłoszenia 2014
            |___Ośrodek Pomocy Społeczenej
            |___DPS: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych
      |___Ogłoszenia 2013
            |___DPS: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ WEWNĘTRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH.
      |___Ogłoszenia 2012
      |___Konkurs na koncepcję plastyczno - przestrzenną ekspozycji stałej Regionalnego Biura Geoparku oraz Kamiennego Ogrodu w Moryniu.
|___Kontrole zewnętrzne
      |___Rok 2013
|___Nieruchomości - sprzedaż/dzierżawa/wieczyste użytkowanie
      |___Przetargi 2019 r.
      |___Przetargi 2018 r.
      |___ Przetargi 2017 r.
      |___Przetargi 2016 r.
      |___Przetargi 2015 r.
      |___Przetargi 2014 r.
            |___najem i dzierżawę nieruchomości
            |___Sprzedaż nieruchomości
      |___Przetargi 2013 r.
            |___Najem nieruchomości
            |___Dzierżawa nieruchomości
            |___Sprzedaż nieruchomości
      |___Przetargi 2012 r.
            |___Wieczyste użytkowanie
            |___Sprzedaż nieruchomości
      |___Przetargi 2011 r.
            |___Dzierżawa
            |___Wieczyste użytkowanie
            |___Sprzedaż nieruchomości
      |___Przetargi 2010 r.
            |___Wynajem nieruchomości
            |___Wieczyste użytkowanie
            |___Sprzedaż nieruchomości
      |___Przetargi 2009 r.
            |___wieczyste uzytkowanie
            |___wynajem nieruchomości
            |___Sprzedaż nieruchomości
      |___Przetargi 2008 r.
            |___Przetargi oddanie w wieczyste uzytkowanie
            |___Przetargi na sprzedaż nieruchomości
      |___Przetargi 2007 r.
            |___Przetargi - wieczyste użytkowanie
            |___Przetargi na dzierżawę nieruchomości
            |___Przetargi na sprzedaż nieruchomości
      |___Przetargi 2006 r.
            |___Przetargi na sprzedaż nieruchomośći
            |___Przetargi na dzierżawe Nieruchomości
|___Instrukcja Obsługi
|___Wyniki badań wody wodociągowej
      |___rok 2019
      |___rok 2018
|___Ochrona Danych Ososbowych (RODO)
      |___KLAUZULE INFORMACYJNE RODO