Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "budowie odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. 747/3 i 750/28 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń"
2 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "budowie stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG Q=2003/h wraz z układem redukcyjno-pomiarowym w m. Moryń, gmina Moryń, dz. nr ewid. 741/5 obręb Przyjezierze II"
3 INSTYTUCJE UDZIELAJĄCE POMOCY OSOBOM DOZNAJĄCYM PRZEMOCY W RODZINIE
4 Dyżury terapeuty do spraw uzależnień w Urzędzie Miejskim w Moryniu
5 Uchwała Nr XXX.93.2020 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Gminy Moryń na 2020 r.
6 Uchwała Nr XXX.94.2020 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Moryń
7 Zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Moryń
8 Zarządzenie Nr 5/2020 w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów mienia gminnego, dzierżawę alei owocowych, umieszczanie reklam, wywieszania plakatów i banerów wyborczych, stawek opłat za wyłapane zwierzęta na terenie Gminy Moryń i umieszczone w punkcie tymczasowego przetrzymywania, utworzonego na terenie oczyszczalni ścieków w Moryniu
9 Zawiadowmienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na "budowie odcinka sieci wodociągowej".
10 Protokół z obrad X Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 30 grudnia 2019 r.