herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 139/2009 w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.