herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 51/2012 w sprawie zamiany zarządzeia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.