herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr l /2004 w sprawie zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym przez ZGKiM w Moryniu.


Zarządzenie Nr 1/2004

Burmistrza Morynia

z dnia 12 stycznia 2004r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym przez ZGKiM w Moryniu.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r.Nr 142, poz. 1591, z 2002r.Nr 23.poz.220, Nr 62 poz.558. Nr 113, poz.984. Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568 / zarządzam, co następuje :

§ l. Wyrażam zgodę na zaciągnięcie przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 50.000,00 złotych.

§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Morynia

mgr Jan Maranda

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 22-07-2004 14:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 22-07-2004 14:38