herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

ZARZĄDZENIE NR 6/04 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży


ZARZĄDZENIE NR 6/04

BURMISTRZA MORYNIA

Z DNIA 23-01-2004r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.( dz.u. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.. Nr 23, poz 220, Nr 62, poz. 558, Nr. 113, poz. 984, Nr. 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ) oraz art.35 ust.l ustawy o gospodarce nieruchomościami (jed. tekst z 2000r. Dz.U.Nr 46 poz. 543 z póz. zm.) zarządzam co następuje:

1§. Przeznaczam do sprzedaży nieruchomości stanowiące własność gminy Moryń:

L.p

Nr nieruchomości

Pow w ha

Nr KW

Położenie

 [obręb]

Opis nieruchomości

Rodzaj

zbycia

Wartość nieruchomości

wg wyceny

Uwagi

l.

2.

63

188/17

0,8900

10,4680

39647

51158

Obręb

Stare objezierze

Obręb

Stare Objezierze

Działka nie zabudowana, nie

uzbrojona, kształt działki regularny, dostęp do drogi dobry, wg ewidencji gruntów jest to RIVa.

 

Działka nie zabudowana, nie

uzbrojona, dostęp do drogi dobry, droga utwardzona częściowo płytami "jombo" i brukiem, działka znajduje się w pobliżu żwirowni kruszyw, zbiornika wodnego i lasu. Kształt działki nierównomierny, wg ewidencji gruntów jest to RIIIb-1,0457ha;RTVb-4,4793ha; RlVb-4,4793ha;

RV- l,7613ha; RVl-0,9237ha

Sprzedaż

Sprzedaż

9256,00-,

39.778,00-,

2 §. Wykaz nieruchomości podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: w Urzędzie Miejskim w Moryniu, przy budynku Policji w Moryniu, tablicach sołectw, ogłoszenie w prasie.

3 §. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

4 §. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5 §. Termin wywieszenia wykazu: od 26-01-2004 r. do 16-02-2004r .

Burmistrz Morynia

mgr Jan Maranda

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 23-07-2004 12:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 23-07-2004 12:42