herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 8/ 2004 w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym.


Zarządzenie Nr 8/ 2004

Burmistrza M o r y n i a

z dnia 30 stycznia 2004 r

w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym.

Na podstawie art.28 ust.l,2 ustawy z dnia 24 sierpnia1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 147,poz.1229) zarządzam co następuje;

§1.1. Członkom Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Moryń uczestniczącym w działaniach ratowniczych ( 2 wyłączeniem w działaniach ratowniczych - gaszenie palących się traw, usuwanie wiatrołomów, wypompowywanie wody z zalanych pomieszczeń, udzielania pomocy w wypadkach oraz udział w szkoleniu pożarniczym) przyznaje się: ekwiwalent w wysokości 1/200 (przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej, obliczonego za poprzedni kwartał przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ) za każdą godzinę.

2. Członkom Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Moryń uczestniczącym w działaniach ratowniczych - gaszenie palących się traw, usuwanie wiatrołomów, wypompowywanie wody z zalanych pomieszczeń, udzielania pomocy w wypadkach oraz udział w szkoleniu pożarniczym przyznaje się; ekwiwalent w wysokości 1/400 (przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej, obliczonego za poprzedni kwartał przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) za każdą godzinę.

§2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia

mgr Jan Maranda

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 26-07-2004 13:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 26-07-2004 13:05