herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 10 /2004 w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Festiwalu Sportowo- Rekreacyjnego pn.


Zarządzenie Nr 10 /2004

Burmistrza Morynia

z dnia 29 stycznia 2004r.

w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Festiwalu Sportowo- Rekreacyjnego pn. "Jarmark Moryński 2004 " .

Na podstawie art.7 ust. l pkt 10 oraz art.ll a ust. l pkt l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r.Nr 142.poz.l591, z 2002r.Nr 23.poz.220.Nr 62 poz.558. Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 / zarządzam , co następuje :

§ l. Do organizacji Festiwalu Sportowo-Rekreacyjnego pn." Jarmark Moryński 2004 " organizowanego w dniach 6-8 sierpnia 2004r.

powołuję Komitet Organizacyjny w składzie :

1. Jan Maranda - Przewodniczący

2. Aneta Dziedzic - Dyrektor Festiwalu

3. Henryk Janicki - członek

4. Henryk Kaczmar - członek

5. Adam Nowiński - członek

6. Józef Piątek - członek

7. Bogusław Pietrzak - członek

8. Jan Prus - członek

9. Tadeusz Regulski - członek

10. Katarzyna Wiśniewska - członek

§ 2. l. Koordynację spraw związanych z Festiwalem powierza się Przewodniczącemu Komitetu.

2. Przygotowanie organizacyjne i techniczne Festiwalu powierza się

Dyrektorowi Festiwalu.

3. Rozliczenie finansowe Festiwalu powierza się Dyrektorowi Festiwalu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komitetu oraz Dyrektorowi Festiwalu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Morynia

Mgr Jan Maranda

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 26-07-2004 13:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 26-07-2004 13:15