herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 12 /2004w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu


Zarządzenie Nr 12 /2004

Burmistrza Morynia

z dnia 5 marca 2004r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu

Na podstawie § 4, ust. l zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 2 marca 1992r. w sprawie ramowego regulaminu konkursu na dyrektora instytucji kultury (M.P. Nr 10, poz. 70) zarządzam co następuje:

§1. Powołuje Komisję Konkursową celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu w składzie:

1) Kopczyńska Ewa - przewodniczący Komisji - przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Moryniu,

2) Turowska Krystyna - członek Komisji - przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Moryniu,

3) Piątek Jolanta - członek Komisji - przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Moryniu,

4 )Domaradzki Jerzy - członek Komisji - przedstawiciel Rady Miejskiej w Moryniu,

5) Nowiński Adam - członek Komisji - przedstawiciel Rady Miejskiej w Moryniu.

§2. Konkurs należy przeprowadzić w oparciu o Regulamin Konkursu stanowiący załącznik Nr l do Zarządzenia Nr 9/2004 Burmistrza Morynia z dnia 29 stycznia 2004r.

§3. Działalność Komisji ustaje zgodnie z treścią zapisu §12 Regulaminu Konkursu.

§4. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Morynia

                                                                                    mgr Jan Maranda

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 27-07-2004 11:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 27-07-2004 11:37