herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

ZARZĄDZENIE Nr 17/2004 w sprawie wyboru oferty najkorzystniejszej na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kanalizacji sanitarnej i przesyłowej, oraz wodociągów w gmi


ZARZĄDZENIE Nr 17/2004

Burmistrza Morynia

z dnia 15 marca 2004r.

w sprawie wyboru oferty najkorzystniejszej na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kanalizacji sanitarnej i przesyłowej, oraz wodociągów w gminie Moryń, modernizacji oczyszczalni ścieków w Moryniu, wraz z raportem oddziaływania na środowisko, pozwoleniem na budowę, oraz studium wykonalności".

Działając na podstawie art. 20a ust. 4 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r o zamówieniach publicznych / tj. z 2002r Dz. U. Nr 72, poz. 664 ze zmianami/, zarządzam co następuje:

§ l. Akceptuję propozycję komisji przetargowej w sprawie wyboru oferty Nr 9 - „INWOD" - Inżynieria Środowiska Wodnego, Projektowanie i Nadzory z siedzibą przy Ul. Stoisława 2, 70-223 Szczecin. Cena wybranej oferty: 180.722,50 zł brutto.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się stanowisku ds. zarządzania projektami, obsługi systemów informatycznych i zamówień publicznych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia

mgr Jan Maranda

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 27-07-2004 12:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 27-07-2004 12:49