herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

ZARZĄDZENIE Nr 19/2004w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu pożarniczego ŻUK


ZARZĄDZENIE Nr 19/2004

BURMISTRZA M O R Y N I A

z dnia 07 kwietnia 2004r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu pożarniczego ŻUK

Na podstawie art.30 ust.l pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nrl42,poz.1591,z 2002r. Nr23.poz.220, Nr62,poz.558. Nrl13,poz.984, Nrl53,poz. 1271 i Nr 214. poz .l806 oraz z 2003r.N r80, poz .717 i Nr l62.poz. 1568) zarządzam, co następuje:

§1. Przekazuję samochód pożarniczy ŻUK A-15, rok produkcji 1975. nr rejestracyjny SZD 145C, nr operacyjny 41-06-65, nr silnika 326234, nr podwozia 211194 będącego na stanie OSP Moryń dla Zakładu Gospodarki Komunalnej l Mieszkaniowej w Moryniu.

§2. Wykonanie Zarządzenia powierzam stanowisku do spraw obywatelskich.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia

mgr Jan Maranda

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 27-07-2004 12:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 27-07-2004 12:51