herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie nr 27/2004w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług pogrzebowych dla cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu


Zarządzenie nr 27/2004

Burmistrza Morynia

z dnia 20 kwietnia 2004r.

w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług pogrzebowych dla cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu

Na podstawie art. 7 ust. l pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001r. m-142 poz. 1591, z 2002r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806) zarządzam co następuje:

§1.1. Ustalam ceny za świadczenie usług pogrzebowych dla cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu:

a) Kopanie dołu w celu pochowania zwłok na cmentarzach komunalnych:

- przy długości trumny do 200 cm - 300,90 zł

b) Kopanie dołu w celu pochowania zwłok na cmentarzach komunalnych

- przy długości trumny do 80 cm - 193,10 zł

c) Pochowanie zwłok - 73,20 zł

d) Oplata za korzystanie z wody za okres 20 - stu lat - od jednego grobu - 16,90 zł

e) Opłata za przechowanie zwłok w kaplicy - 45,00 zł

f) Opłata za jednorazowy wyjazd na teren cmentarzy - 25,00 zł

2. W dni wolne od pracy ceny za usługi określone w §1 lit. a), b), c) ulegają zwiększeniu o 50 % ibędą wynosić odpowiednio:

a) 451,35 zł

b) 289,65 zł

c) 109,80 zł

§ 2. Ustalam ceny za miejsca grzebalne na okres 20 - stu lat w wysokości:

1. miejsce pod grób do 100 cm 36,00 zł

2. miejsce pod grób zwykły powyżej 100 cm 80,00 zł

3. miejsce pod grób rodzinny podwójny 120,00 zł

4. rezerwacja pod grób zwykły ziemny 90,00 zł

5. miejsce pod grób murowany pojedynczy 116,00

6. miejsce pod grób murowany rodzinny (podwójny) 200,00

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 maja 2004r.

                                                                                         Burmistrz Morynia

                                                                                            mgr Jan Maranda

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 28-07-2004 10:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 28-07-2004 10:50