herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie nr 28/2004w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej


Zarządzenie nr 28/2004

Burmistrz Morynia

z dnia 21 kwietnia 2004r.

w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej

Na podstawie § 8.1. rozdz. 3 Uchwały Nr VI/33/2003 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 12 marca 2003r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu gminy Moryń zarządzam co następuje:

§ l. Powołuję Komisję Mieszkaniową w składzie:

1. Jadwiga Jastrzębska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

2. Henryk Kaczmar - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu

3. Aneta Dziedzic - Przewodnicząca Zarządu Osiedla Moryń

4. Władysław Serafmski - Radny Rady Miejskiej w Moryniu

5. Józef Wszołek - Radny Rady Miejskiej w Moryniu

6. Regina Prus - podinspektor Urzędu Miejskiego w Moryniu

§ 2. Komisja w w/w składzie przygotuje opinię dotyczącą zmiany najemcy lokaluprzy ulicy Szkolnej 12 w Moryniu na wniosek obecnego najemcy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się stanowisku ds. infrastruktury, planowania przestrzennego i budownictwa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia

mgr Jan Maranda

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 28-07-2004 10:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 28-07-2004 10:52