herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

ZARZĄDZENIE Nr 30/2004w sprawie zmiany najemcy lokalu mieszkalnego przy ulicy Szkolnej 12 w Moryniu


ZARZĄDZENIE Nr 30/2004

BURMISTRZA MORYNIA

z dnia 20 kwietnia 2004r.

w sprawie zmiany najemcy lokalu mieszkalnego przy ulicy Szkolnej 12 w Moryniu

Na podstawie art. 30 ust. l pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. nr l42poz. 1591, z 2002r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806) zarządzam co następuje:

§ l. Wyrażam zgodę na zmianę najemcy lokalu przy ulicy Szkolnej 12 w Moryniu zgodnie z wnioskiem obecnego najemcy.

§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam stanowisku do spraw infrastruktury, planowania przestrzennego budownictwa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Morynia

mgr Jan Maranda

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 28-07-2004 10:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 28-07-2004 10:58