herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

ZARZĄDZENIE Nr 31/2004w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu


ZARZĄDZENIE Nr 31/2004

BURMISTRZA MORYNIA

z dnia 29 kwietnia 2004r.

w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu

Na podstawie art. 7 ust. l pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591, z 2002r. m- 23 poz. 220, m- 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806), zarządzam co następuje:

§ l. Ustalam stawki opłat za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu

a) za wywóz nieczystości płynnych z terenu gminy Moryń, łącznie z dojazdem - 10,41 zł/m3 brutto

b) za wywóz nieczystości płynnych spoza terenu gminy Moryń

(podwyższa się cenę wywozu l m3 o 50% - 15,60 zł/m3 brutto

§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 maja 2004r.

Burmistrz Morynia

mgr Jan Maranda

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 28-07-2004 10:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 28-07-2004 10:59