herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

ZARZĄDZENIE 40/2004w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr l w Moryniu do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.


ZARZĄDZENIE40/2004

BURMISTRZA MORYNIA

z dnia 02 czerwca 2004 r.

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr l w Moryniu do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

Na podstawie art. 48 ust. l,2 i art. 50 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. Nr 46, poz. 499, z późn. zm./ oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu /Dz. U. Nr 84, poz. 921 i z 2004 r. Nr 38, poz. 352/ zarządza się, co następuje:

§ l. Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa Pani Genowefy Szeremeta w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr l - wobec pisemnego zrzeczenia się członkostwa.

§ 2. Uzupełnia się Obwodową Komisję Wyborczą Nr l przez powołanie w jej skład Pani Anety Dziedzic.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób miejscowo przyjęty.

Burmistrz Morynia

mgr Jan Maranda

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 28-07-2004 12:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 28-07-2004 12:16