herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 44/04 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości i wysokości wadium.


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 44/04

BURMISTRZA MORYNIA

Z DNIA 08 czerwca 2004r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości i wysokości wadium.

Na podstawie art.30 ust.2, pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. ( Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 67 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst z 2000r. Dz.U.Nr 46 poz.543 z póź. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą w pierwszym przetargu nieograniczonym na  sprzedaż n/w nieruchomości:

  1. dla działki nr 311/2 o pow. 2477m2, położonej w obrębie 2 miasta Moryń - 37.000, 00 zł

  2. dla działki nr 311/3 o pow. 2105m2, położonej w obrębie 2 miasta Moryń- 31.000,00 zł

  3. dla działki nr 135 o pow. 357m2, położonej w obrębie 3 miasta  Moryń - 12.000,00

  1. dla działki nr 204/3 o pow. 2672m2, położonej w obrębie 3 miasta  Moryń - 42.000,00 zł

§ 2. Ustalam wysokość wadium dla nieruchomości wyszczególnionych

w § 1pkt.1-4 w wysokości 10% ustalonych cen wywoławczych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                    Burmistrz Morynia

                                                                                        mgr Jan Maranda

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 28-07-2004 12:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 28-07-2004 12:28