herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

ZARZĄDZENIE nr 52/2004w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży


ZARZĄDZENIE nr 52/2004

Burmistrza Morynia

z dnia 28czerwca 2004 r.

w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży

Na podstawie art.30 ust. l pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.2002 nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) zarządzam co następuje:

§ l. Przeznaczam do sprzedaży lokal mieszkalny nr 6położony w  budynku nr 27 przy ul. Odrzańskiej 27 w Moryniu.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się stanowisku do spraw gospodarki nieruchomościami i rolnictwa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Burmistrz Morynia

mgr Jan Maranda

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 28-07-2004 12:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 28-07-2004 12:50