herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXIV/302/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2006 rok 2006-07-05 15:11
Uchwała Nr XXXIV/301/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 czerwca 2006r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wymagradzania nauczycieli 2006-07-05 15:06
Uchwała Nr XXXIV/314/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXX/267/2005 2006-07-05 13:46
Uchwała NR XXXIV/313/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu 2006-07-05 13:42
Uchwała Nr XXXIV/312/2006r Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości dz.139/11 Stare Objezierze 2006-07-05 13:49
Uchwała Nr XXXIV/311/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości(dz.228/3-LOK) 2006-07-05 13:38
Uchwała Nr XXXIV/310/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne obszarów położonych na terenie Nadleśnictwa Mieszkowice w gminie Moryń 2006-07-05 13:34
Uchwała Nr XXXIV/309/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie gminy Moryń 2006-07-05 13:29
Uchwała Nr XXXIV/308/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 czerwca 2006r. o zmianie w uchwale Nr XXII/192/2004 2006-07-05 13:26
Uchwała Nr XXXIV/307/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na 2006 rok 2006-07-05 13:24
Uchwała Nr XXXIV/306/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2006-07-05 12:55
Uchwała Nr XXXIV/305/2006 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości(garaże ul.Szkolna, dz.183-Moryń) 2006-07-05 12:51
Uchwała Nr XXXIV/304/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 czerwca 2006r w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, obowiązujących na terenie miasta Moryń 2006-07-05 12:31
Uchwała Nr XXXIV/303/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 czerwca 2006r.w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązujących na terenie gminy Moryń 2006-07-05 12:27
Uchwała Nr XXXIV/300/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 czerwca 2006r w sprawie podziału gminy na obwody głosowania 2006-07-05 12:11
Uchwała Nr XXXIV/299/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego 2006-07-05 12:06
Porządek obrad XXXIV Rady Miejskiej w Moryniu 2006-06-21 14:47