herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XXXIV/300/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 czerwca 2006r w sprawie podziału gminy na obwody głosowania

Uchwała Nr XXXIV/300/2006

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 29 czerwca 2006r.

 

 w sprawie podziału gminy na obwody głosowania

 Na podstawie art.30 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U.z 2003r. Nr 159,poz.1547,z 2004r.Nr 25,poz.219,Nr 102,poz.1055,Nr 167,poz.1760 z 2005 Nr 175,poz.1457 z 2006r. Nr 17,poz.128), Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje :

 § 1 Gminę Moryń dzieli się na trzy stałe obwody głosowania, według poniższego wykazu:                    

 

 

 

Nr obwodu

 

Granice obwodu

 

Nr okręgu

 

wyborczego

 

 

1

 

Stały

 

Miasto Moryń

 

Sołectwa: Dolsko, Gądno, Mirowo, Przyjezierze

 

Osada: Moryń Dwór

 

 

 

 

 

1,2,6

 

 

 

2

 

Stały

 

Sołectwa: Bielin, Witnica

 

Osady: Macierz, Mierno, Młynary, Niwka, Wisław, Witniczka

 

 

7,8

 

 

 

 

3

 

Stały

 

Sołectwa: Klępicz, Nowe Objezierze, Stare Objezierze

 

Osada: Skotnica

 

 

 

3,4,5

 § 2. Traci moc Uchwała nr XXXV/347/2002 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 maja 2002r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania(Dz.Urz.Woj.Zach.Nr 44,poz.939).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

 

 

 

 Przewodniczący Rady

 Karol Głodny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie.

 

 

 

Dotychczasowy podział gminy na stałe obwody głosowania nie spełnia wymogów określonych w art. 30 ust. 2a Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, mówiącego o tym, że stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 3000 mieszkańców.

 

Liczba mieszkańców w obecnie istniejącym obwodzie głosowania Nr 1 wynosi 3015, co powoduje konieczność dokonania zmian w tym zakresie.

 

Zgodnie z zaproponowanym podziałem liczba mieszkańców obwodu Nr 1 wyniesie 2232, obwodu Nr 2 - 1440 i obwodu Nr 3 - 783.

 

Utrzymująca się od wielu lat w Gminie, niska frekwencja wyborcza, wynika w dużym stopniu ze znacznego oddalenia niektórych miejscowości od siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 1 w Moryniu; utworzenie dla miejscowości Klępicz, Nowe Objezierze, Stare Objezierze obwodu nr 3 z siedzibą

 

w Klępiczu może wpłynąć na znaczną poprawę tego stanu rzeczy.

 

Ponadto utworzenie trzeciego obwodu stałego zmniejszy dysproporcje pomiędzy liczbą mieszkańców poszczególnych obwodów; co wpłynie na jakość wykonywania zadań przez obwodowe komisje wyborcze.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 05-07-2006 12:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2006
Ostatnia aktualizacja: Beata Szczerbicka 05-07-2006 12:11