Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXIV/303/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 czerwca 2006r.w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązujących na terenie gminy Moryń


 

Uchwała Nr XXXIV/303/2006

 

Rady Miejskiej w Moryniu

 

z dnia 29 czerwca 2006 r.

 

 

 

 

 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązujących na terenie gminy Moryń na obiektach zarządzanych przez „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. w Goleniowie

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.Nr 72, poz. 747, 2002r Dz.U.Nr 113, poz. 984, z 2004r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808, Dz.U. z 2005r. Nr 130, poz. 1087, i Nr 85, poz. 729), Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

 

 

 

 

 

§ 1 Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązujące na terenie gminy Moryń na obiektach zarządzanych przez „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. w Goleniowie w następujących wysokościach:

 

 

 

 

 

l.p.

 

Taryfowa grupa odbiorców

 

Wyszczególnienie

 

Cena netto

 

Cena brutto

 

Jednostka miary

 

1.

 

Gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy usług

 

Cena za 1m3 dostarczonej wody

 

1,88

 

2,01

 

zł/m3

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej

 

3,71

 

3,97

 

zł / miesiąc/ za odbiorcę (punkt)

 

2.

 

Gmina za wodę pobierana z publicznych studni i zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych

 

Ceny za 1 m3 dostarczonej wody

 

1,88

 

2,01

 

zł/m3

 

 

 

 

 

§ 2 Taryfa określona w tabeli z § 1 obowiązuje przez 1 rok, tj. od dnia 1 sierpnia 2006r.

 

do dnia 31 lipca 2007r.

 

 

 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

 

 

 

 

Karol Głodny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

 

 

 

 

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747) taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy i obowiązują przez 1 rok.

 

Prezes spółki z o.o. „Wodociągi Zachodniopomorskie” złożył wniosek o zatwierdzenie taryfy, która obowiązywać będzie od dnia 1 sierpnia 2006r. do dnia 31 lipca 2007r

 

 

 

Dotychczasowa stawka za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązująca do dnia 31 lipca 2006r. wynosi 2,01 zł brutto, proponowana stawka utrzymana jest na tym samym poziomie.

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej obowiązująca do dnia 31 lipca 2006r. wynosi 2,21 zł brutto za miesiąc za odbiorcę (punkt), proponowana stawka 3,97 zł brutto, wzrost o 79 %.

 

 

Wydzielenie z niezbędnych przychodów, części pokrywanej z opłaty abonamentowej pozwoli na choć częściowe pokrycie kosztów stałych eksploatacji, niezależnych od ilości poboru wody. W szczególności chodzi tu o koszty związane z szeroko pojętą obsługą odbiorcy (m. in. rozliczaniem, gospodarką wodomierzową), dozoru technicznego, koszty stałe zakupu, energii elektrycznej itp.

 

Przy określaniu taryfy Przedsiębiorstwo wyłoniło (tak jak dotychczas) jedną grupę odbiorców usług: gospodarstwa domowe, przemysłowi oraz pozaprzemysłowi odbiorcy usług. Było to podyktowane faktem, iż na obszarze działania Przedsiębiorstwo pobór wody ma w zasadzie jednolite przeznaczenie - zaopatrzenie w wodę szeroko pojęte gospodarstwa domowe (woda pitna), a działalność przemysłowa lub usługowa jest śladowa, co więcej nie powoduje zróżnicowania kosztów będącego podstawą do wydzielenia odrębnej grupy.

 

 

 

Całość podwyżki skierowano na opłatę stałą, która nie powinna spowodować spadku sprzedaży, a jednocześnie winna być akceptowana społecznie. Wzrost opłat nastąpi bowiem dla każdego gospodarstwa domowego na stałym poziomie. 1,76 zł.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 05-07-2006 12:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2006
Ostatnia aktualizacja: Beata Szczerbicka 05-07-2006 12:27