Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXIV/307/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na 2006 rok


 

 

 

Uchwała Nr XXXIV/307/2006r

 

Rady Miejskiej w Moryniu

 

z dnia 29 czerwca 2006r.

 

 

 

 

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na 2006r.

 

 

 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz.717i Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457 oraz z 2006r Nr 17, poz. 128/, Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1. Zmniejsza się wydatki budżetu o ogólną kwotę 139.585zł

 

w tym:

 

Dział

 

710

 

rozdział

 

71004

 

§

 

4300

 

o kwotę

 

29.400zł

 

 

900

 

 

90095

 

§

 

4300

 

 

23.685zł

 

 

921

 

 

92109

 

§

 

6050

 

 

86.500zł

 

 

 

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o ogólną kwotę 139.585zł

 

w tym:

 

Dział

 

600

 

rozdział

 

60016

 

§

 

4300

 

o kwotę

 

1.900zł

 

 

630

 

 

63003

 

§

 

4210

 

 

450zł

 

 

700

 

 

70005

 

§

 

4210

 

 

500zł

 

 

754

 

 

75403

 

§

 

4210

 

 

1.000zł

 

 

754

 

 

75412

 

§

 

4170

 

 

12.000zł

 

 

754

 

 

75412

 

§

 

4210

 

 

5.270zł

 

 

754

 

 

75495

 

§

 

4300

 

 

6.500zł

 

 

801

 

 

80101

 

§

 

4210

 

 

365zł

 

 

921

 

 

92109

 

§

 

2480

 

 

5.500zł

 

 

921

 

 

92109

 

§

 

6058

 

 

49.020zł

 

 

921

 

 

92109

 

§

 

6059

 

 

44.230zł

 

 

921

 

 

92195

 

§

 

4210

 

 

5.950zł

 

 

926

 

 

92605

 

§

 

4170

 

 

150zł

 

 

926

 

 

92605

 

§

 

4210

 

 

6.750zł

 

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

 

Karol Głodny

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

 

 

Do § 1:

 

Dział 710 - zmniejszenie środków przeznaczonych na prace planistyczne 29.400zł

 

Dział 900 - zmniejszenie środków jednostek pomocniczych 23.685zł

 

Dział 921 - zmniejszenie środków na zadania inwestycyjne świetlic

 

wiejskich w Klępiczu i Bielinie 86.500zł

 

 

 

Do § 2:

 

Dział

 

600 -

 

Zwiększenie planu na usługi dotyczące dróg i chodników

 

1.900zł

 

Dział

 

630 -

 

Zwiększenie planu na wydatki PZW

 

450zł

 

Dział

 

700 -

 

Zwiększenie planu wydatków LOK dzik w Moryniu

 

500zł

 

Dział

 

754 -

 

Zwiększenie planu wydatków na zakup paliwa dla łodzi patrolowej Policji

 

1.000zł

 

Dział

 

754 -

 

Plan na wynagrodzenia dla mechaników i konserwatorów OSP i Gminnego Komendanta

 

12.000zł

 

Dział

 

754 -

 

Zwiększenie planu na wydatki rzeczowe OSP Moryń i Stare Objezierze

 

5.270zł

 

Dział

 

754 -

 

Wykonanie hangaru dla łodzi patrolowej Policji

 

6.500zł

 

Dział

 

801 -

 

Środki na Szkołę Podstawową w Klępiczu przeznaczone przez Sołectwo Klępicz

 

365zł

 

Dział

 

921 -

 

Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu związana z dofinansowaniem zakupu Gitary Basowej (500zł), oraz na remonty i utrzymanie świetlic wiejskich (5.000żł)

 

5.500zł

 

Dział

 

921 -

 

Zwiększenie planu na wydatki związane z finansowaniem zadań z SPO-ROL

 

49.020zł

 

Dział

 

921 -

 

Zwiększenia planu na wydatki związane z współfinansowaniem w/w

 

44.230zł

 

Dział

 

921 -

 

Zwiększenie wydatków związanych z organizacją imprez organizowanych przez Sołectwa

 

5.950zł

 

Dział

 

926 -

 

Plan wydatków na wynagrodzenia związane z kulturą fizyczną i sportem

 

150zł

 

Dział

 

926 -

 

Zwiększenie planu wydatków na zakupy dla klubów sportowych i utrzymanie obiektów sportowych

 

6.750zł

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 05-07-2006 13:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2006
Ostatnia aktualizacja: Beata Szczerbicka 05-07-2006 13:24