Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXIV/309/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie gminy Moryń


 

Uchwała Nr XXXIV/309/2006

 

Rady Miejskiej w Moryniu

 

                                                                                z dnia 29 czerwca 2006r.

 

 

 

                               w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie gminy Moryń.

 

 

 

Na podstawie art. 44 ust.1, 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz.U. Nr 92 poz. 880, z 2005r. Nr 113 poz. 954 i Nr 130 poz. 1087) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

 

 

 

§ 1. Uznaje się za pomniki przyrody pojedyncze drzewa zgodnie
z załącznikami nr 1 i 2 do uchwały.

 

 

 

§.2.1 W stosunku do drzew wymienionych w § 1 wprowadza się następujące zakazy:

 

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektów,

 

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,

 

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,

 

4) zmiany sposobu użytkowania ziemi,

 

 

 

2. Zakazy, o których mowa w ust.1, nie dotyczą:

 

1) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu

 

z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody,

 

2) realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem

 

ustanawiającym daną formę ochrony przyrody,

 

3) zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia

 

bezpieczeństwa państwa,

 

4) likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego

 

i prowadzenia akcji ratowniczych.

 

 

 

§ 3. Nadzór i pielęgnację nad pomnikami przyrody powierza się Nadleśnictwu Mieszkowice na terenie, którego położone są w/w pomniki.

 

 

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

 

Karol Głodny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE:

 

Powołanie powyższych pomników przyrody jest związane z realizacją programu ochrony przyrody Nadleśnictwa Mieszkowice i nastąpiło na wniosek jego służb, więc pielęgnacja czy ewentualna ochrona czynna obiektów pozostaje w gestii Nadleśnictwa Mieszkowice.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 05-07-2006 13:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2006
Ostatnia aktualizacja: Beata Szczerbicka 05-07-2006 13:29