herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXI/283/2006 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/202/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 1 stycznia 2005r 2006-03-07 09:32
Uchwała Nr XXXI/282/2006 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości 2006-03-07 09:31
Uchwała Nr XXXI/281/2006 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie programu współpracy na 2006 rok Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 2006-03-07 09:30
Uchwała Nr XXXI/279/2006 Rady Miejskiejw Moryniu w sprawie uchwalnia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2006-03-07 09:28
Uchwała Nr XXXI/278/2006 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Moryniu 2006-03-07 09:22
Uchwała Nr XXXI/277/2006 w sprawie uznania za zespół przyrodniczo-krajobrazowy(Dolina Słubi) 2006-03-07 09:21
Uchwała Nr XXXI/276/2006 w sprawie uznania za zespół przyrodniczo-krajobrazowy(Morzycko) 2006-03-07 09:20
Uchwała Nr XXXI/280/2006 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zarządu drogami powiatowymi w mieście Moryń 2006-03-07 09:19
Uchwała Nr XXXI/285/2006 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność nieruchomości(105/9 Witnica) 2006-03-07 09:18
Uchwała Nr XXXI/284/2006 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie zmiany budżetu na 2006 rok 2006-03-07 09:17