herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XXXI/284/2006 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie zmiany budżetu na 2006 rok

Uchwała Nr XXXI/284/2006

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 9 lutego 2006 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2006 rok .

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 , Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457/ Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki budżetu o ogólną kwotę 40.565zł

w tym:

Dział 630 rozdział 63003 § 4300 o kwotę 8.565zł

„ 921 „ 92109 § 4210 „ 32.000zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o ogólną kwotę 40.565zł

w tym:

Dział 630 rozdział 63003 § 2820 o kwotę 1.565zł

„ 900 „ 90095 § 4300 „ 7.000zł

„ 921 „ 92109 § 2480 „ 32.000zł

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Uzasadnienie

Do § 1.

Dział 630- zmniejszenie środków przeznaczonych na promocję gminy - 8.565

Dział 921-przeniesienie środków przeznaczonych na świetlice wiejskie- 32.000

Do § 2.

Dział 630-dotacja na realizację zadania w zakresie upowszechniania promocji i turystyki w gminie - 1.565

Dział 900-zwiększenie planu na wydatki w zakresie zatrudnienia osób bezrobotnych - 7.000

Dział 921- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu na bieżące trzymanie świetlic wiejskich - 32.000

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 07-03-2006 09:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-03-2006
Ostatnia aktualizacja: - 07-03-2006 09:17