herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XXXI/280/2006 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zarządu drogami powiatowymi w mieście Moryń


Uchwała Nr XXXI/280/2006

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 9 lutego 2006 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zarządu drogami powiatowymi w mieście Moryń.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 , poz.1806, z 2003 r Nr 80 poz.717, Nr 162,poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203; Nr 167, poz.1759; z 2005 r. 172 poz.1441; Nr 175, poz.1457) i art. 19 ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach (Dz. U. 2004 r. Nr 204, poz. 2086 zmiany : Nr 273, poz. 2703 ; z 2005 ; Nr 163 poz. 1362 i 1364; Nr 169, poz. 1420; Nr 172, poz. 1440 i 1441 ) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na zawarcie porozumienia na rok 2006 lata następne z Powiatem Gryfińskim w sprawie zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta Morynia w zakresie utrzymania czystości ulic i chodników, utrzymania zieleni w pasie drogowym i usuwanie skutków zimy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny


Drukuj artykul

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 07-03-2006 09:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-03-2006
Ostatnia aktualizacja: - 07-03-2006 09:19