herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XXXI/283/2006 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/202/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 1 stycznia 2005r

Uchwała Nr XXXI /283/2006

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 9 lutego 2006 r.

o zmianie w uchwale Nr XXIII/202/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 31 stycznia 2005 r w sprawie powołania Komisji Turystyki, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Moryniu

Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz.558 , Nr 113, poz.984,Nr 153,poz.1271 i Nr 214,poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102,poz.1055 i Nr 116,poz.1203 i Nr 167, poz.1759 oraz z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175,poz.1457), Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. w uchwale Nr XXIII/202/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 31 stycznia 2005 r w sprawie powołania Komisji Turystyki, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Moryniu wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 1 skreśla się wyrazy „Nowiński Adam”

2) w § 2 wyrazy „Nowiński Adam „ zastępuje się wyrazami ” Jasek Sławomir ” .

§ 2 .Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 07-03-2006 09:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-03-2006
Ostatnia aktualizacja: - 07-03-2006 09:32