herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenia Nr 97/2006 Burmistrza Gminy Moryń z dnia 3 sierpnia 2006r.


 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 97/06

 

 

BURMISTRZA MORYNIA

 

 

z dnia 3 sierpnia 2006r.

 

 

 

w sprawie ustalenia cen nieruchomości, wysokości wadium i minimalnego postąpienia, nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

w II nieograniczonym przetargu ustnym.

 

 

 

Na podstawie art.30 ust.2, pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. ( Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 , Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 67 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst z 2000r. Dz.U.Nr 46 poz.543; z 2001r. Nr 129, poz. 1447; z 2002r. Nr 25, poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 113 poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130, poz.1112 Nr 153, poz. 1271, Nr 154, poz.1800, Nr 200, poz.1682; z 2003r. Nr 1 poz.15, Nr 240 poz.2058, Nr 80, poz.717, Nr 80, poz.720, Nr 80, poz.721, Nr 162, poz.1568, Nr 96, poz.874, Nr 124, poz.1152, Nr 203, poz.1966, Nr 217, poz.2124; z 2004r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz.177, Nr 91, poz.870, Nr 42, poz.880, Nr 141 poz.1492) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej

 

w Moryniu Nr III/7/2002 z dnia 9 grudnia 2002r. zarządzam co następuje:

 

 

 

§ 1. Ustalam cenę nieruchomości, cenę wywoławczą, wysokość wadium

 

i wysokość minimalnego postąpienia w drugim nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż n/w nieruchomości:

 

 

Lp.

 

Obręb

 

Nr nieruchomości

 

Pow. nieruchomości

 

m2

 

Cena

 

nieruchomości

 

Cena

 

wywoławcza

 

w II przetargu

 

Wysokość

 

wadium

 

 

Minimalne postąpienie

 

1.

 

Witnica

 

107/25

 

659 m2 w tym udział Gminy 694/1000 części

 

Cały udział Gminy:

 

694 /1000

 

części:

 

3430,00 zł

 

lub :

 

167/1000 części:

 

853,00 zł

 

220/1000 części:

 

1092,00

 

307/1000 części:

 

1485,00 zł

 

Cały udział Gminy 694/1000 części:

 

1565,,00 zł

 

lub:

 

167/1000 części:

 

376,54

 

220/1000 części:

 

496,10

 

307/1000 części:

 

692,36

 

 

10% ceny wywoławczej

 

Nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych

 

 

 

 

- 2 -

 

 

§ 2. Przeprowadzenie przetargu zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów

 

z dnia 14 września 2004r. ( Dz.U. z 2004r. Nr 207) powierza się powołanej komisji przetargowej.

 

 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 04-08-2006 13:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-08-2006
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 04-08-2006 13:06