herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Porządek obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 31 sierpnia 2006r.

 
Porządek obrad XXXV  Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 31 sierpnia  2006r.

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.  Przedstawienie porządku obrad.

 

4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami

-         sprawozdanie z wykonania uchwał Rady

-         informacja dot. interpelacji.

 

5.Wnioski i interpelacje radnych.

6.Rozpatrzenie projektów uchwał:

 

a/ w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości /część dz. nr 222,

    obręb 3 miasta Moryń/,

b/ w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości

    /dz. nr 2/2, obręb 3 miasta Moryń/,

c/ w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres powyżej trzech lat

   /dz. nr 28/3, obręb 1 miasta Moryń/,

d/ w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości

    /dz. nr 178/2, obręb Stare Objezierze/,

e/w sprawie współpracy w ramach polsko-niemieckiego projektu:

   Geopark „Kraina epoki lodowca na brzegach Odry”,

f/ w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Moryniu,

g/ w sprawie nadania Publicznemu Gimnazjum w Zespole Szkół w Moryniu

    imienia Jana Pawła II,

h/ w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów

    Społecznych Gminy Moryń na lata 2006-2013,

i/ w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na 2006 rok,

j/ w sprawie zakresu i formy informacji Burmistrza Morynia z przebiegu

    wykonania budżetu Gminy Moryń  oraz informacji o przebiegu wykonania

    planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze .

k/ w sprawie utworzenia  odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Rady

    Miejskiej w Moryniu .

l/ w sprawie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie dotyczącej

   przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

   Szpital Powiatowy  w Gryfinie polegającego na ograniczeniu jego działalności .

 

7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006r.

  8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych .

  9. Wolne wnioski i zapytania.

  10 . Zamknięcie obrad XXXV Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Moryniu.

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 30-08-2006 10:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-08-2006
Ostatnia aktualizacja: - 30-08-2006 10:40