herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

w sprawie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie dotyczącej przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie polegającego na ograniczeniu jego działalności


Uchwała Nr XXXV/326/2006

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 31 sierpnia 2006r.

w sprawie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie dotyczącej przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie polegającego na ograniczeniu jego działalności .

Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408, z 1992r. Nr 63 poz. 315, z 1994r. Nr 121 poz. 591, z 1995r. Nr 138 poz. 682, z 1996r. Nr 24 poz. 110, z 1997r. Nr 104 poz. 661, Nr 121 poz. 769, Nr 158

poz. 1041, z 1998r. Nr 106 poz. 668, Nr 117 poz. 756, Nr 162 poz. 1115, z 1999r. Nr 28 poz. 255

i 256, Nr 84 poz. 935, z 2000r. Nr 3 poz. 28, Nr 12 poz. 136, Nr 43 poz. 489, Nr 84 poz. 948,

Nr 114 poz. 1193, Nr 120 poz. 1268, z 2001r. Nr 5 poz. 45, Nr 88 poz. 961, Nr 100 poz. 1083,

Nr 111 poz. 1193, Nr 113 poz. 1207, Nr 126 poz.1382, Nr 126 poz. 1383 i 1384, Nr 128 poz. 1407, z 2002r. Nr 113 poz. 984, z 2003r. Nr 45 poz. 391, Nr 124 poz. 1151 i 1152, Nr 171 poz. 1663,

Nr 213 poz. 2081, Nr 223 poz. 2215. z 2004r. Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703, z 2005r.

Nr 164 poz. 1365, Nr 169 poz. 1420, Nr 239 poz. 2020, Nr 249 poz. 2104, z 2006r. Nr 75

poz. 518 w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

/Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.1568, Nr 177 poz. 1725, z 2004r. Nr 102 poz. 155, Nr 116 poz. 1203, z 2005r.Nr 172 poz. 1041, Nr 175

poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128) Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie polegającego na ograniczeniu jego działalności .

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 28-09-2006 07:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-09-2006
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 28-09-2006 07:56