herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Moryniu


Uchwała Nr XXXV/325 / 2006

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 31 sierpnia 2006r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Moryniu .

Na podstawie art. 30 ust 2b ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159 poz. 1547, z 2004r. Nr 25 poz. 219, Nr 102 poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005r. Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 34 poz. 242, Nr 143, poz.1038, Nr 146, poz.1055 )

Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się odrębny obwód głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu obejmujący ulicę Rynkową nr 27 w wyborach samorządowych w roku 2006.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z art. 30 ust. 2b Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , Rada Gminy tworzy odrębny obwód glosowania w zakładzie pomocy społecznej, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców objętych rejestrem wyborców. . Aktualnie w Domu Pomocy Społecznej przebywa 125 wyborców.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 28-09-2006 07:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-09-2006
Ostatnia aktualizacja: - 28-09-2006 07:57