herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na 2006r


Uchwała Nr XXXV/323/2006r

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 31 sierpnia 2006r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na 2006r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz.717i Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457 oraz z 2006r Nr 17, poz. 128, poz./, Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki budżetu o ogólną kwotę 17.300,-zł

w tym:

Dział

710

rozdział

71004

§

4300

o kwotę

17.300,-zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o ogólną kwotę 17.300,-

w tym:

Dział

750

rozdział

75023

§

4170

o kwotę

14.800,-zł

921

92109

§

2480

2.500,-zł

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Uzasadnienie:

Do § 1:

Dział 710 - zmniejszenie środków przeznaczonych na prace planistyczne 17.300zł

Do § 2:

Dział

750 -

Zwiększenie planu na wynagrodzenia bezosobowe (wg umów zlecenia i o dzieło) dla osób wykonujących pracę w referacie podatkowym, referacie obsługi oświaty i osoby kontrolującej gminne jednostki budżetowe i podległe Burmistrzowi Morynia

14.800zł

Dział

921 -

Zwiększenie planu dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu z przeznaczeniem na remont sanitariatów

2.500zł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 28-09-2006 07:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-09-2006
Ostatnia aktualizacja: - 28-09-2006 07:59