Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Moryń na lata 2006-2013


Uchwała Nr XXXV/322 /2006

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 31 sierpnia 2006r.

w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Moryń na lata 2006-2013

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004r.

Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175

poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17 poz. 128), art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r.

o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz. 593, Nr 99 poz. 1001, Nr 273 poz. 2703,

z 2005r. Nr 64 poz. 565, Nr 94 poz. 788, Nr 164 poz. 1366, Nr 179 poz. 1487, Nr 180

poz. 1493) na wniosek Burmistrza Gminy Moryń, Rada Miejska uchwala:

§ 1. Strategię Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy

Moryń na lata 2006-2013 - jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Moryń na lata 2006-2013

Konieczność opracowania Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych wynika wprost z art. 17.1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku oraz art. 4.2 ustawy o wychowaniu

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 12 kwietnia 1982 roku

z późniejszymi zmianami.

Dokument ma stanowić podstawę do realizacji względnie trwałych wzorów interwencji społecznych podejmowanych w celu zmiany (poprawy) tych stanów rzeczy (zjawisk występujących w obrębie danej społeczności), które oceniane są negatywnie. Dokument charakteryzuje w szczególności działania publicznych i prywatnych instytucji rozwiązujących kwestie społeczne podejmowane dla poprawy warunków zaspokojenia potrzeb przez wybrane kategorie osób i rodzin.

Strategia integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Moryń obejmuje i stanowi materiał wyjściowy do opracowania szczegółowych programów lokalnych pomocy społecznej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 28-09-2006 08:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-09-2006
Ostatnia aktualizacja: - 28-09-2006 08:01