Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Moryniu


Uchwała Nr XXXV /320 /2006

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 31 sierpnia 2006 r.

w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Moryniu

Na podstawie art. 238 ust. 3 oraz art.21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz. 319) Rada Miejska w Moryniu u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Nadaje Statut Urzędowi Miejskiemu w Moryniu, stanowiący załącznik do

niniejszej Uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Załacznik

do Uchwały Nr XXXV/320 /2006

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 31 sierpnia 2006 r.

STATUT URZĘDU MIEJSKIEGO W MORYNIU

§ 1. 1. Urząd Miejski w Moryniu, zwany dalej Urzędem, działa zgodnie

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz na podstawie Statutu Gminy Moryń, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Moryniu, aktów prawnych wydawanych przez Radę Miejską w Moryniu oraz Burmistrza Morynia.

2. Siedzibą i obszarem działania Urzędu jest Gmina Moryń.

3. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz Morynia.

§ 2. Przedmiotem działalności Urzędu jest świadczenie pomocy Burmistrzowi w zakresie realizacji Uchwał Rady Miejskiej w Moryniu oraz zadań realizowanych przez Gminę Moryń, określonych przepisami prawa.

§ 3. Organizację i szczegółowe zasady funkcjonowania Urzędu określa

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Moryniu nadany przez

Burmistrza Morynia w drodze Zarządzenia.

§ 4. 1. Urząd jest pracodawcą osób w nim zatrudnionych, w rozumieniu

przepisów prawa pracy. W imieniu Urzędu wszelkie czynności z zakresu prawa

pracy wykonuje Burmistrz Morynia.

2. Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa

i obowiązki pracodawcy oraz pracowników określa Regulamin Pracy.

§ 5. Urząd jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarką finansową zgodnie

z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.

§ 6. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska w Moryniu w trybie właściwym

dla jego ustanowienia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 28-09-2006 08:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-09-2006
Ostatnia aktualizacja: - 28-09-2006 08:02