herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości /dz. nr 2/2, obręb 3 miasta Moryń


U c h w a ł a Nr XXXV/316/2006

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 31 sierpnia 2006 roku

w sprawie wyrażenia zgody nieodpłatne przejęcie nieruchomości .

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. Nr 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759 , z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175,poz.1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz.128) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na nieodpłatne przejęcie nieruchomości zabudowanej tj. działki nr 2/2 o pow. 1.323 m2 położonej w obrębie 3 miasta Moryń z zasobu Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na własność Gminy Moryń.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 28-09-2006 08:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-09-2006
Ostatnia aktualizacja: - 28-09-2006 08:10