herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości /część dz. nr 222, obręb 3 miasta Moryń


Uchwała Nr XXXV/315/2006

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 31 sierpnia 2006 r.

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „ a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z 2002r.

Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806 z 2003r., Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz, 1441,
Nr 175, poz, 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz.128) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na użyczenie części działki nr 222 o pow. 2920 m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń, dla Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, na okres powyżej 3 lat, z przeznaczeniem na cele rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

UZASADNIENIE

W związku ze zbliżającym się terminem wygaśnięcia umowy użyczenia Dom Pomocy Społecznej w Moryniu ponownie zwrócił się z prośbą

o użyczenie części działki nr 222 o pow. 2920m2 położonej w obrębie 3 miasta Moryń.

Nieruchomość będzie wykorzystywana na cele rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych z Domu Pomocy Społecznej w Moryniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 28-09-2006 08:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-09-2006
Ostatnia aktualizacja: - 28-09-2006 08:13