Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Burmistrz Morynia ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości (107/25, Witnica)


Moryń, dnia 06-10-2006r.

GMOŚ.7145-1-1/02/06

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Morynia ogłasza rokowania na sprzedaż następującej nieruchomości:

Lp

Nr Księgi

Wieczy-

stej

Nr nieru-

chomości

Pow.

w m2

Położenie

[ obręb]

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

miejscowym, obciążenia i zobowiązania,

Cena

wywoławcza

do rokowań

Wysokość

zaliczki tytułem zabezpie-czenia kosztów [zł]

Terminy nie doszłych do skutku przetargów

Informa

cja o przezna-czeniu

Informa-

cje o

obciążeniach

nierucho-

mości

1.

36228

107/25 udział

694/1000 części

659

Witnica

Działka zabudowana budynkiem gospodarczym

o pow. użytkowej 110,60m2.

( aktualnie obciążona umowami dzierżawnymi do 31-05-2007r.).

Kształt działki nieregularny. Dojazd i dostęp do działki dogodny

z drogi asfaltowej przylegającej do nieruchomości działki. Istnieje możliwość przyłączenia urządzeń wodno - kanalizacyjnych, i sieci elektrycznej.

Miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego nie obowiązuje.

Całości udziału tj. 694/1000 części wynosi

- 1253,00

lub

167/1000

części

- 302,00

220/1000 części:

397,00 zł

307/1000

części:

554,00 zł

126,00 zł

31,00 zł

40,00 zł

56,00 zł

I przetarg

02.08.2006r

II przetarg

05.09.2006r

Sprzedaż na własność

Nieruchomość obciążona umowami dzierżawy.

Rokowania odbędą się w dniu 07-11-2006.o godz. 10-tej w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

W rokowaniach mogą wziąć udział osoby i podmioty, które do dnia 03-11-2006r.r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego, pokój nr 10 złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w zaklejonych kopertach, z napisem „ Rokowania - działka nr 107/25 w udziale ……., obręb Witnica.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki na zabezpieczenie kosztów związanych z przeprowadzeniem rokowań w wysokości określonej w powyższej tabeli , płatne w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr 80937010460300064820030007, uiszczoną

w terminie do 03-11-2006r.

Nabywcy mogą zapoznać się z warunkami rokowań w terminie do 03-11-2006r. pokój nr 2 Urzędu Miejskiego w Moryniu, Plac Wolności 1.

Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:

1.imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot

2. datę sporządzenia zgłoszenia,

3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty - istnieje możliwość rozłożenia zaproponowanej ceny kupna na 10 rat rocznych,
chęć rozłożenia na raty powinna być zawarta w złożonej ofercie,

5. proponowany sposób realizacji warunków rokowań.

Osobom ustanowionym jako Nabywca nieruchomości wpłacona zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku osoby, która wygrała rokowania i uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży wpłacona zaliczka przepada na rzecz Sprzedającego. Osobom, których nie ustanowiono Nabywcami nieruchomości zaliczka będzie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. Koszty zawarcia umowy i wpis do
Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO ZAMKNIĘCIA ROKOWAŃ BEZ WYBRANIA NABYWCY NIERUCHOMOŚCI.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela E.Grygorcewicz- pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 466 79 54

fax. 466 79 51. Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.moryn.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 09-10-2006 10:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-10-2006
Ostatnia aktualizacja: - 09-10-2006 10:23