herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

BURMISTRZ MORYNIA ogłasza II publiczny przetarg ustny ograniczony do mieszkańców budynku nr 10 przy ul. Szkolnej w Moryniu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej (Garaż nr 5)


Burmistrz Morynia

ogłasza II publiczny przetarg ustny ograniczony do mieszkańców budynku nr 10 przy ul. Szkolnej w Moryniu

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

Nieruchomość - wpisana jest w księdze wieczystej KW Nr 39404, prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryfinie.

Przedmiotem sprzedaży jest:

Garaż nr 5 o pow. 13,20 m2 wraz z udziałem 20/1000 w działce gruntu

nr 183 o pow. 842 m2 obręb 3 miasta Moryń

  • Cena wywoławcza - 1.500 ,00

  • Wadium - 150,00 zł.

  • Minimalne postąpienie nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej
    z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

  • Lokal obciążony umową najmu na czas nieokreślony.

  • Cena osiągnięta w przetargu płatna w całości przed zawarciem aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się 29 listopada 2006 r. o godz. 1030

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Moryniu pokój nr 11.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, które należy wpłacić
w gotówce w Banku Spółdzielczym w Moryniu lub na konto Urzędu Miejskiego
w Moryniu 91937010460300064820030003 - nie później niż do dnia
24 listopada 2006r.

Dowód wpłaty wadium i zameldowanie w budynku nr 10 przy ulicy Szkolnej
w Moryniu będą warunkiem dopuszczenia do przetargu.

Wyklucza się możliwość przystąpienia do przetargu przez osoby zameldowane przy ul. Szkolnej nr 10 w Moryniu będące już właścicielami garażu w w/w nieruchomości.

Osoby chcące uczestniczyć w przetargu winny złożyć podanie o przystąpienie do przetargu wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu i kserokopią dowodu wpłaty wadium do dnia 24 listopada 2006 r.

Lista osób dopuszczonych do przetargu zostanie wywieszona w dniu
27 listopada 2006 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w terminie 3 dni po zakończonym przetargu.

W razie uchylenia się osoby, która przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego, wadium ulega przepadkowi. Koszty notarialne ponosi nabywca. Istnieje możliwość obejrzenia przedmiotu sprzedaży w dniach od poniedziałku do piątku w godz.
800 - 1500.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Moryniu
tel.091 466 79 54 Pani Elżbieta Grygorcewicz, pokój nr 2, strona internetowa www.moryn.pl

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 26-10-2006 10:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-10-2006
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 26-10-2006 10:33