herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 133/06 Burmistrza Gminy Moryń z dnia 30 pażdziernika 2006


Z A R Z Ą D Z E N I E NR 133/06

BURMISTRZA MORYNIA

Z D N I A 30-10-2006r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz 220, Nr 62, poz. 558, Nr. 113, poz. 984, Nr. 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ) oraz art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( jed. tekst z 2000r. Dz.U.Nr 46 poz. 543 z póź. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży nieruchomość stanowiącą

własność gminy Moryń:

Lp.

Nr Księgi Wieczy-

stej

Nr nieruchomości

Pow.

w m2

Położenie

[ obręb]

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

Informacja

o przeznaczeniu

Termin do złożenia wniosku

przez osoby,

którym przysługuje pierwszeństwo

w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

1.

52283

97- udział

0,51 części

8700

Stare Objezierze

Działka zabudowana budynkiem mieszkalno- użytkowym w skład którego wchodzi lokal użytkowy o pow.210,50m2

( była mleczarnia mleka), budynek gospodarczy

o pow.23,27m2, pomieszczenia piwniczne o pow.26,59m2. Dostęp do działki od ulicy. Kształt działki nieregularny. Działka w pełni uzbrojona tj. prąd i woda.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje.

Kierunek zagospodarowania w studium- dominująca funkcja mieszkalno-użytkowa

31.885,00

Sprzedaż na własność

Do 11-12-2006r.

§ 2. Wykaz nieruchomości podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: w Urzędzie Miejskim

w Moryniu, przy budynku Policji w Moryniu, tablicach sołectw, ogłoszenie w prasie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Termin wywieszenia wykazu: od 30-10-2006r. do 20-11-2006r.

- 2 -

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 31-10-2006 09:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-10-2006
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 31-10-2006 09:45