Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXVI/327/2006r - w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na 2006r.


Uchwała Nr XXXVI/327/2006r

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 29 września 2006r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na 2006r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz.717i Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457 oraz z 2006r Nr 17, poz. 128/, Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o ogólną kwotę 88.921,-zł

w tym:

Dział

630

rozdział

63003

§

6298

o kwotę

80.962,- zł

710

71035

2700

2.800,- zł

758

75801

2920

5.159,- zł

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu o ogólną kwotę 75.000 ,-zł

w tym:

Dział

010

rozdział

01010

§

4270

o kwotę

15.000,- zł

630

63003

6059

20.000,- zł

700

70005

4270

40.000,- zł

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu o ogólną kwotę 114.647,-

w tym:

Dział

600

rozdział

60016

§

4300

o kwotę

10.000,- zł

630

63095

§

4300

5.600,- zł

710

71035

§

4300

8.810,- zł

750

75023

§

4010

12.000,- zł

750

75023

§

4300

8.500,- zł

750

75045

§

4410

94,- zł

754

75412

§

6060

20.000,- zł

754

75414

§

4210

44,- zł

754

75495

§

4210

173,- zł

801

80104

§

4010

1.100,- zł

801

80113

§

4300

10.000,- zł

854

85415

§

3240

111,- zł

900

90003

§

4300

5.900,- zł

900

90003

§

2650

5.000,- zł

900

90015

§

4300

2.115,- zł

900

90095

§

2650

4.000,- zł

900

90095

§

4300

21.200,- zł

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Uzasadnienie:

Do § 1:

DOCHODY

Dział

630 -

Zwiększenie planu dochodów związanych z refundacją części wydatków dotyczących realizacji zadania pn: Budowa pomostu cumowniczo-widokowego w Moryniu.

80.962 zł

Dział

710 -

Zwiększenie planu dochodów związanych z wykonaniem bramy cmentarnej - udział w kosztach Stowarzyszenia przyjaciół Morynia i jeziora Morzycko

2.800 zł

Dział

758 -

Korekta dochodów - subwencja oświatowa

5.159 zł

Do § 2:

WYDATKI - zmniejszenia

Dział

010 -

Zmniejszenie planu wydatków dotyczących dokumentacji i realizacji wodociągu Bielin - Macierz

15.000 zł

Dział

630 -

Zmniejszenie planu wydatków związanych z inwestycja pn. „Budowa pomostu cumowniczo - widokowego w Moryniu”

20.000 zł

Dział

700 -

Zmniejszenie planu wydatków związanych z remontem budynku biblioteki i przeznaczeniem na Gminne Centrum Informacji

40.000 zł

Do § 3:

WYDATKI - zwiększenia

Dział

600 -

Zwiększenie planu wydatków na drogi i chodniki z przeznaczeniem na wykonanie chodnika przy przystanku PKS w Bielinie

10.000 zł

Dział

630 -

Zwiększenie planu wydatków na plażę miejską - wydatki rzeczowe związane z uzyskaniem certyfikatu na kąpielisko

5.600 zł

Dział

710 -

Zwiększenie planu wydatków na cmentarze związane z wywozem nieczystości i poprawieniem stanu technicznego parkingu przy cmentarzu w Bielinie,

8.810 zł

Dział

750 -

- rozdział 75023, zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na ekwiwalent urlopowy Burmistrza, i na prowizję za udzielony kredyt na zadanie „Poprawa stanu technicznego obiektów sportowych w ramach polsko- niemieckiego partnerstwa gmin: Moryń - Joachimsthal”

- rozdział 750445 - zwiększenie planu wydatków na delegacje komisji poborowej

20.500 zł

94 zł

Dział

754 -

- rozdział 75412 - zwiększenie planu wydatków związanych z zakupem samochodu pożarniczego dla OSP w Starym Objezierze,

- rozdział 75414 - zwiększenie planu wydatków na delegacje stanowiska obrony cywilnej,

- rozdział 75495 - Zwiększenie planu wydatków na obronę cywilną - zakupy związane z konkursem o ruchu drogowym

20.000 zł

44 zł

173 zł

Dział

801 -

- rozdział 80104 - Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia nauczyciela - godziny dodatkowe nauczania indywidualnego w klasie „0”

- rozdział 80113 - Zwiększenie planu wydatków na dowozy szkolne - dodatkowe kursy i wzrost stawki

1.100 zł

10.000 zł

Dział

854

Zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją pomocy materialnej dla uczniów

111 zł

Dział

900

- rozdział 90003, § 4300: zwiększenie planu wydatków na dofinansowanie zakupu samochodu śmieciarki i utrzymanie czystości na przystankach PKS

5.900 zł

- rozdział 90003, § 2650 - dotacja przedmiotowa dla ZGKIM na dofinansowanie zakupu samochodu transportowego

5.000 zł

- rozdział 90015 - zwiększenie planu wydatków na konserwację oświetlenia ulicznego w gminie Moryń

2.115 zł

- rozdział 90095, § 2650 - dotacja przedmiotowa dla ZGKIM na dofinansowanie zakup pieca CO - kotłownia ul. Rynkowa

4.000 zł

- rozdział 90095, § 4300 - zwiększenie planu wydatków związanych z wyłapywaniem psów, remontem przystanków w Mirowie i Bielinie, zatrudnieniem bezrobotnych, oraz wydatków Rad Sołeckich.

21.200 zł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 17-11-2006 11:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-11-2006
Ostatnia aktualizacja: - 17-11-2006 11:26