Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXVI/328/2006 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.


Uchwała Nr XXXVI/328/2006

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 29 września 2006 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Na podstawie art.18 ust.1 pkt.9 lit. „ a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591,

z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz.1271

i Nr 214, poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r.
Nr 102, poz 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz 1759, z 2005r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 i z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz na podstawie
art. 37 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 i z 2005 Nr 281, poz. 2782 i Nr 130, poz. 1087 i Nr 169, poz.1420 i Nr 175, poz. 1459
i Dz.U z 2006 Nr 64, poz 456 oraz Nr 104, poz. 708 Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na sprzedaż działki Nr 120/1 o pow. 103 m 2 , położonej w obrębie 3 miasta Moryń, Władysławie Sontowskiej w formie bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Uzasadnienie:

Pani Władysława Sontowska wystąpiła z wnioskiem o sprzedaż działki
nr 120/1 położonej w obrębie 3 miasta Moryń na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki nr 122.

Działka 120/1ze względu na małą powierzchnię oraz brak dojazdu nie spełnia parametrów działki budowlanej i nie może być zbyta w formie przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 17-11-2006 11:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-11-2006
Ostatnia aktualizacja: - 17-11-2006 11:57